Klankbordgroep Bloemenoordflats

Diverse bewoners en omwonenden van de Bloemenoordflats denken mee over het nieuwbouwplan. Zij vormen de klankbordgroep.

Wat doet de klankbordgroep?

De klankbordgroep:

  • geeft haar mening over de nieuwbouw en omgeving
  • beoordeelt de ideeën van het projectteam
  • en zet het projectteam aan het denken!


Stap 1: Stedenbouwkundig plan
We maken eerst een stedenbouwkundig plan voor het hele gebied. Dat gebeurt op basis van de door de gemeente gestelde kaders en de voorwaarden van Casade. In dit plan staat hoe de nieuwbouw en het omliggende openbare gebied er ongeveer uit komt te zien. Denkt u bijvoorbeeld aan de plaats en hoogte van de nieuwbouw, het aantal appartementen, waar parkeerplaatsen komen, hoe het ‘groen’ ingericht wordt en welke voorzieningen in het openbaar gebied wenselijk zijn.

In het stedenbouwkundig plan wordt nog niet aangegeven hoe de flats er precies uit komen te zien of hoe de indeling van de appartementen  wordt (de plattegronden). Dat gebeurt pas in de tweede fase: ‘Ontwerp van de flats/appartementen’.

Stap 2: Ontwerp van de appartementen
Als het stedenbouwkundig plan klaar is, starten we met stap 2: het ontwerp van de gebouwen en appartementen. Bijvoorbeeld hoe komt het gebouw er uit te zien, welke uitstraling heeft de gevel, hoe is de indeling van de flats en hoe zien de plattegronden van de woningen er uit.


Verslag klankbordgroep 3 oktober 2018

Tijdens de derde bijeenkomst van de klankbordgroep kwam al het voorwerk bij elkaar. Bram van Buro013 presenteerde een totaalvoorstel. De nieuw te bouwen flats zijn in hun nieuwe omgeving geplaatst. De dingen die we tijdens eerdere bijeenkomsten hebben genoemd, zag je in het voorstel terug

  • Galerijflats
  • Woonkamers op het zuiden: dit is nodig om maximaal gebruik te maken van de zon, zodat het duurzame, energiezuinige woningen worden. Dat zorgt voor lagere woonlasten.
  • Parkeren: het voorstel is om een deel van het parkeren inpandig te maken
  • Glooiingen: dit ziet er mooi uit, draagt bij aan sociale veiligheid en de ontwikkeling van diverse natuursoorten

We bespraken het voorstel met de hele groep. Klankbordgroepleden vroegen aandacht voor een goede ontsluiting van de parkeerterreinen, het gezond en betaalbaar wonen in de nieuwe flats en de bereikbaarheid van de flats voor spoeddiensten. Ze waardeerden de plek van de flats: op het zuiden ontstaat een parkachtig landschap met wandelpaden en plekken voor spelen en ontmoeten. Daarbij werd aandacht gevraagd voor het vrije zicht bij de nieuwe flats aan het Distelplein. Dit punt bestudeert de architect de komende weken nog extra.

Vervolg: rekenen en tekenen
De komende weken wordt er hard gewerkt aan het rekenen en tekenen. Met BAM Wonen (de aannemer) wordt overlegd en gerekend om te kijken of het plan dat nu vorm begint te krijgen, ook gerealiseerd kan worden.

Op dit moment is nog onduidelijk hoeveel tijd dit kost en of dit wel of niet leidt tot aanpassingen in het concept stedenbouwkundig plan. Daarom is er nu nog geen nieuwe datum afgesproken. Iedereen krijgt in de komende weken een uitnodiging voor de vierde bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst presenteren we uitkomst van het rekenen en tekenen en bespreken we hoe we de informatieavond voor de wijk aanpakken.

Meer info


Verslag klankbordgroep 18 september 2018

En weer was het druk en werd er hard gewerkt, stevig gediscussieerd en deze keer ook volop geschoven en geplakt. Afgelopen dinsdag 18 september was de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep Bloemenoordflats.

Huiswerk
Allereerst stonden we stil bij het huiswerk dat verschillende leden van de klankbordgroep gedaan hebben. Zij stuurden voorbeelden van wat zij mooie flats vonden naar de architect. Daarna gaf Bram, de architect van Buro013, uitleg over wat hij gedaan heeft met de opgestuurde sfeerbeelden en de opmerkingen die de klankbordgroep de vorige keer maakte.

Aan de slag met een maquette
Deze keer hadden de architecten een maquette gemaakt van de hele wijk Bloemenoord met daarin verschillende varianten van flats. Naar hartenlust kon de klankbordgroep schuiven met de flats. Ook konden we aangeven waar welke functie (parkeren, spelen, groen etc.) het beste gerealiseerd kon worden.
Aan twee tafels werd volop gediscussieerd. Ook deze keer leverde de klankbordgroep weer veel informatie en ideeën op waarmee de architect verder aan de slag kan.

Betaalbaar
Behalve het ontwerpen, stonden we deze keer ook stil bij een zorg die leeft bij verschillende leden van de klankbordgroep. Worden de nieuwe flats wel betaalbaar? Jan van Kessel, programmamanager Duurzaamheid van Casade, legde nog een keer uit dat dit ook voor Casade heel belangrijk is. De betaalbaarheid van de nieuwe woningen is de basis voor het ontwerp van de nieuwe woningen. Zo werken we samen aan duurzaam, toekomstbestendig, betaalbaar wonen in Bloemenoord.

Meer info

 

Verslag klankbordgroep 3 september 2018

Verschillende redenen om mee te denken
Op 3 september zijn we als klankbordgroep echt aan het werk gegaan. We startten met een lekkere gezamenlijke maaltijd in De Kansenfabriek van BaLaDe. Tijdens het eten en het voorstelrondje konden we met elkaar kennismaken. We hoorden ook wat voor iedereen de belangrijkste reden is om deel te nemen aan de klankbordgroep. Voor de één zijn dat de nieuwe woningen en de voorzieningen daaromheen. Voor de ander gaat om vooral om de (duurzame) woonomgeving. Maar voor iedereen geldt dat het fijn is mee te kunnen werken aan een nieuwe toekomst van de wijk. 

De vorm van het gebouw
Deze eerste bijeenkomst ging over de vorm van het gebouw. Er komen minimaal 240 woningen terug, maar hoe geef je die vorm? Je kunt ze terugbouwen op dezelfde plek, of op een andere plek of in een andere vorm. Bram, de architect, legde uit welke gebouwvormen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met een galerij of corridor, met wonen op de begane grond of juist niet. Elke vorm heeft natuurlijk voor- en nadelen.

Die voor- en nadelen hebben we met zijn allen in groepjes besproken. Bij de borden met daarop verschillende varianten werd volop gediscussieerd en hebben we voors en tegens afgewogen. Het commentaar hebben we op briefjes geschreven en opgeplakt.

Input voor de architect
Het architectenteam heeft genoeg input gekregen om met een voorstel te komen voor de vorm van het gebouw. Daarbij letten ze op de wensen, de opmerkingen van de klankbordgroep én de kaders die de gemeente en Casade hebben meegegeven. De volgende keer gaan we de gebouwen ook inpassen in de omgeving. Hoe komt die omgeving eruit te zien? Het wordt zeker weer een interessante avond…

Meer info

Startbijeenkomst klankbordgroep 22 augustus 2018

Op 22 augustus kwamen 30 bewoners en omwonenden naar buurthuis Bloemenoord voor de eerste bijeenkomst. Daar vertelden we meer over de manier waarop we samen aan het nieuwbouwplan willen werken. Ook heeft de architect uitgelegd wat een stedenbouwkundig plan is. Bewoners en omwonenden hebben op briefjes geschreven wat zij belangrijk vinden als het gaat om bereikbaarheid, veiligheid, het woongebouw en de buitenruimte. Deze punten gaat de architect bekijken. Aan het einde van de avond konden de mensen aangeven of zij willen meedoen aan werksessies over het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de appartementen. De eerste drie werksessies zijn gepland in september en oktober.

Meer info

Klankbordgroep 22 augustus 2018

Klankbordgroep 22 augustus 2018

  

 

Terug naar project overzicht

Vertalen / Translate