Vraag en antwoord Bloemenoordflats

We vinden het belangrijk om te weten wat er speelt onder de bewoners van de Bloemenoordflats. We spreken hen in de wijk, aan de telefoon en tijdens huisbezoeken. Zij ontvangen regelmatig een nieuwsbrief, waarin we vragen beantwoorden en ontwikkelingen delen. Tussentijds houden we u via deze pagina op de hoogte. Hier beantwoorden we de belangrijkste vragen die we krijgen.

Waarom zijn de nieuwbouwplannen nog niet bekend?
We kondigen in een heel vroeg stadium aan dat we gaan slopen. Dat is een bewuste keuze omdat we onze huurders zo snel mogelijk wilden informeren. Het nadeel hiervan is dat we nog niet weten hoe de nieuwbouw eruit gaat zien. Het voordeel is dat u kunt meedenken over de nieuwbouwplannen. Wilt u meedenken? Meld u dan aan bij Robert van Mersbergen!

Wil Casade met de sloop scheefwonen tegengaan?
Nee, dat is beslist niet aan de orde. We gaan slopen omdat de gebouwen niet meer kunnen voldoen aan de wensen en eisen van nu en de toekomst.

Wat wordt de huurprijs van de nieuwbouwwoningen?
In de nieuwbouw komen woningen die variëren in huurprijs en grootte. Alle huurprijzen blijven in ieder geval onder de huurtoeslaggrens (€ 710,68). En omdat het energiezuinige woningen zijn, worden de energielasten lager. Zodra de nieuwbouwplannen bekend zijn, kunnen we preciezer zijn over de prijzen. We begrijpen dat het vervelend is dat dit nu nog niet duidelijk is. 

Waarom is het Lohmanpark wel opgeknapt en kan dat bij de Bloemenoordflats niet?
Het Lohmanpark is alleen aan de buitenkant verfraaid en de entree is opgeknapt. Binnen hebben we niets gedaan, behalve een videofoon geplaatst.
De duurzaamheidseisen waar onze woningen aan moeten voldoen, zijn de afgelopen jaren veel strenger geworden. Daarom maken we bij de Bloemenoordflats een andere keuze.

Hoe zit het met het sociaal statuut?
Het sociaal statuut is het plan dat Casade met de huurdersorganisatie SHC heeft opgesteld bij sloop en woningverbetering. Hierin staan uw rechten en onze plichten en de wettelijke bepalingen zoals bijvoorbeeld de verhuiskostenvergoeding.
In het sociaal statuut staan ook de afspraken rondom voorrang bij woningtoewijzing en hoe we omgaan met dubbele huur en terugkeergarantie. Samen met de SHC hebben we een nieuw sociaal statuut gemaakt met daarin meer ruimte voor maatwerk aan de huurders in verhuisbegeleiding. De bewoners van de Valeriaan en Distelflats (fase 1) hebben het sociaal statuut inmiddels ontvangen. 

Wij realiseren ons ontzettend goed dat het sloopbesluit heel veel impact heeft op bewoners en dat we met het sociaal statuut helaas niet iedereen tegemoet kunnen komen. Wel proberen wij iedereen hier zo goed als mogelijk bij te adviseren en te helpen. Mocht u het met bepaalde punten niet eens zijn of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Wanneer start de klankbordgroep die meedenkt over de nieuwbouwplannen?
Eind augustus kwam de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar. In meerdere werksessies denkt de klankbordgroep mee over het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de appartementen.

Wanneer zijn de huurprijzen van de nieuwbouw bekend?
We verwachten dat het schetsontwerp van de nieuwbouw eind 2018 klaar is. Daarna kunnen we inschatten wat de huurprijzen worden. 

Hoe werkt het reageren op de nieuwbouwwoningen straks?
In het sociaal statuut sloop is opgenomen dat bewoners een terugkeergarantie hebben, tenzij ze een verklaring ondertekenen dat zij niet willen terugkeren. Bewoners met deze terugkeergarantie hebben de eerste keuze voordat de nieuwbouwwoningen op Woning in Zicht komen. De volgorde voor de bewoners met een terugkeergarantie staat in het sociaal plan.

Hoe zit het met wisselwoningen?
We bekijken de mogelijkheden van tijdelijke wisselwoningen voor mensen die willen terugkeren naar de nieuwbouw. Bijvoorbeeld woningen die de komende periode leegkomen aan het Larixplein of aan de Esdoornstraat; deze zetten we in voor bewoners die zeker terug willen keren naar de nieuwbouw van het Distelplein en de Valeriaanstraat.

Hoe duurzaam worden de nieuwbouwwoningen?
De nieuwbouwwoningen worden gasloos en (bijna) energieneutraal. Dat betekent dat de gevels en daken goed geïsoleerd worden. Op het dak en mogelijk ook op andere plekken komen zonnepanelen die energie opwekken. Hiermee sluit Casade aan bij de ambitie van de overheid dat in 2050 alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn.

Hoe gaat Casade straks om met leegstand van de flats?
Casade wil geen leegstand omdat dit niet goed is voor de leefbaarheid. Daarom gaan we de woningen die daar geschikt voor zijn, tijdelijk verhuren. De appartementen in de Esdoorn en Larix zetten we in als wisselwoningen voor de bewoners uit de Distel en Valeriaan die terug willen keren. Voor de Distel en Valeriaan bekijken we nu op welke manier we het tijdelijk verhuren gaan aanpakken. Het kan zijn dat we dit zelf gaan doen of dat een beheerorganisatie dit voor ons gaat doen. Zodra dit bekend is, informeren we bewoners daar natuurlijk over. 

Wordt bij de nieuwbouw ook rekening gehouden met gehorigheid?
De nieuw te bouwen woningen gaan voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. De geluidsnormen daarvan liggen vele malen hoger dan in de jaren 70. De gehorigheid wordt hiermee aangepakt. Dit is natuurlijk geen garantie dat je helemaal niets meer van elkaar hoort.

Hoe zit het met huurgewenning?
In het sociaal plan staat een huurgewenningsmaatregel voor de bewoners van de Bloemenoordflats. Wilt u in aanmerking komen voor huurgewenning? Dan mag het jaarinkomen van uw huishouden maximaal € 36.000,- zijn. U moet hiervoor een aanvraag huurtoeslag voor uw nieuwe woning indienen bij de Belastingdienst. U ontvangt dan:

  • een bericht van de Belastingdienst met het bedrag dat u per maand aan huurtoeslag ontvangt. Daarmee kunnen wij het bedrag aan huurgewenning uitrekenen.
  • of: een afwijzing van de Belastingdienst. Daarmee kunnen wij het bedrag aan huurgewenning uitrekenen.

Hoe zit het met vergoedingen?
In het sociaal statuut is een vast bedrag opgenomen van € 75,- voor spullen die achterblijven (gordijnen, vloeren etc.). Als bewoners de laatste jaren nog een grote investering hebben gedaan en bijvoorbeeld de wanden, vloeren en stoffering nog niet afgeschreven zijn, gaat de opzichter dit beoordelen. Hij komt zo tot een variabele vergoeding. Wij adviseren u daarom ook om de aankoopnota’s op te zoeken van bijvoorbeeld stoffering, vloeren en van andere veranderingen die aard- en nagelvast achterblijven. Zo kan de opzichter dit meenemen in zijn berekening.

Wanneer u de huur opzegt, komt de opzichter bij u langs om dit met u te bekijken. Heeft u veel geïnvesteerd in uw woning en wilt u graag eerder weten wat u mogelijk aan vergoeding ontvangt? Vraag gerust aan de opzichter of hij dit vooraf wil komen beoordelen. De opzichter is ook regelmatig aanwezig tijdens het spreekuur in het informatiepunt op Valeriaanstraat 14.

Hoe zit het met de terugkeergarantie?
Het sociaal statuut is niet alleen geschreven voor de bewoners van de Bloemenoordflats. Casade gebruikt dit document ook bij toekomstige projecten, dus er staan ook zaken in die voor de Bloemenoordflats niet van toepassing zijn. Een voorbeeld daarvan is de regel over het loten bij terugkeer indien er minder woningen terugkomen. We hebben al toegezegd dat wij minimaal 240 woningen gaan terugbouwen op deze locatie. Dus iedereen kan terugkeren indien gewenst. Als in één bepaald gebouw meer bewoners willen terugkeren dan dat er in dat gebouw appartementen komen, dan is loting uiteindelijk de laatste mogelijkheid.

Waarom worden de lege woningen voor een lagere prijs verhuurd?
De huurprijzen zijn lager omdat de contracten met Gapph tijdelijk zijn. Dit is volgens de voorwaarden van de leegstandswet. Huurders hebben bijvoorbeeld geen huurbescherming (zekerheid) en wij kunnen de huur eenvoudig opzeggen als wij de woningen willen gebruiken. Onder andere hierdoor is het niet redelijk om de volledige huur die wij mógen vragen, ook te vragen. Ook geldt voor de tijdelijke bewoners niet het sociaal statuut sloop en ontvangen zij bijvoorbeeld geen vergoedingen als ze moeten verhuizen.

 

Terug naar project overzicht

Vertalen / Translate