Klachtencommissie Woning in Zicht

Heeft u een klacht ingediend bij Casade en bent u niet tevreden over de afhandeling hiervan? Of komt u met Casade niet tot een oplossing van het probleem? Dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Woning in Zicht. Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten op een eerlijke en open manier.

Met welke klachten kan ik terecht bij de Klachtencommissie Woning in Zicht?

Een klacht kan over heel diverse onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld over een reparatie die niet naar tevredenheid is verlopen, maar ook over de wijze waarop u door medewerkers of het management van Casade bent behandeld. 
 
Meer informatie over het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie leest u op de website van Woning in Zicht.

Hoe dien ik een klacht in bij de Klachtencommissie Woning in Zicht?

Gebruik hiervoor het klachtenformulier op de website van Woning in Zicht.

Wat zijn de contactgegevens van de Klachtencommissie Woning in Zicht?

Klachtencommissie Woning in Zicht
Postbus 488
5000 AL Tilburg

info@klachten-commissie.nl

Ik heb een klacht ingediend bij de Klachtencommissie Woning in Zicht. Hoe gaat het nu verder?

Deze onafhankelijke commissie heeft de taak uw klacht te beoordelen en vervolgens advies uit te brengen aan het bestuur van Casade.

De Klachtencommissie Woning in Zicht vergadert maandelijks. U ontvangt het besluit na de eerstvolgende vergadering.

Meer informatie leest u op de website van Woning in Zicht.

Stel uw vraag

Vertalen / Translate