Inwoning

Als iemand bij u komt inwonen, dan hoeft u dat niet bij ons aan te geven. Degene die bij u komt inwonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt.

Willen jullie het weten als er iemand tijdelijk bij mij komt inwonen?

Nee, wij hoeven dit niet te weten. Degene die bij u komt inwonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt.

Let op: inwoning kan wel van invloed zijn op huurtoeslag. Controleert u dit zelf op de website http://www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Moet ik dit doorgeven?

Wij houden geen administratie bij van inwoning. Dus als degene die bij u inwoont vertrekt, hoeft u dit niet door te geven.

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, het aantal personen op het adres en hun inkomen kunnen van invloed zijn op uw huurtoeslag. Controleert u dit zelf op de website http://www.belastingdienst.nl/toeslagen of bel hiervoor met de Belastingtelefoon 0800 0543.

Wanneer ik bij iemand (in)woon, kan ik huurder worden als de hoofdbewoner vertrekt of overlijdt?

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven.

Om dit te voorkomen kunt u als inwonende medehuurderschap aanvragen
Er moet dan sprake zijn van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding en u kunt aantonen dat u al minstens twee jaar op het adres woont. Wanneer de hoofdhuurder dan vertrekt of komt te overlijden kunt u, als medehuurder, wel in de woning blijven.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Op de eerste plaats gecondoleerd met dit verlies. Wij bespreken graag persoonlijk met u de situatie. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken via Mijn Casade. 

U kunt ook telefonisch via 0800 55 222 22 een afspraak maken met een van onze medewerkers. Neem de overlijdensakte mee naar het gesprek.

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Voor inwoning hoeft een huurder geen toestemming aan te vragen. U hoeft dus niets door te geven. Let op: inwoning kan voor de huurder gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag.
U heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven als de huurder vertrekt of komt te overlijden.

Stel uw vraag

Vertalen / Translate