Medehuurder

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

U kunt medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen op het adres ingeschreven staat bij de gemeente en een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd.

U kunt medehuurderschap aanvragen via het formulier medehuurderschap. Stuur een kopie van het legitimatiebewijs van de kandidaat medehuurder mee.

Houdt u er rekening mee dat bij toekenning uw mogelijke inschrijving als www.woninginzicht.nl  vervalt. Door medehuurder te worden bent u immers geholpen aan een woning.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen, enzovoort.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Als u beiden op het contract staat kan uw ex-partner via Mijn Casade zijn/haar deel van de huurovereenkomst opzeggen. Staat u niet op de huurovereenkomst? Dan kunnen wij de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gehad. Hiervan moet u bewijs overleggen.

Is dat niet het geval? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal twee jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerde. U kunt dan een aanvraag indienen voor medehuurderschap.

Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan moet uw ex-partner de huur digitaal opzeggen via Mijn Casade en kunt u niet in de woning blijven wonen.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. De reden daarvoor is dat de relatie met hun ouders normaalgesproken aflopend van aard is. Op een bepaald moment vertrekken de kinderen uit huis om een eigen huishouding te voeren.

Er kan sprake zijn van een uitzonderingssituatie. Bijvoorbeeld wanneer een volwassen kind bij zijn ouders in huis woont, bijvoorbeeld om hen te verzorgen. Met een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie moet aangetoond worden dat het kind altijd bij de ouders heeft gewoond.

Geldt deze uitzondering voor uw kind? Dan kunt u een aanvraag voor medehuurderschap bij ons indienen.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Volgens de Europese wetgeving is medehuurderschap geen nieuwe verhuring . Daarom wordt uw inkomen niet opnieuw getoetst bij de aanvraag voor medehuurderschap.

Mijn partner en ik zijn getrouwd / hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Bent u getrouwd met de huurder of hebt u een geregistreerd partnerschap? En bent u op hetzelfde adres als uw partner ingeschreven
bij het bevolkingsregister? Dan bent u automatisch, van rechtswege, medehuurder, ook als uw naam niet op de huurovereenkomst staat. Als u graag met beide namen op het contract wilt staan dan kunnen we dat voor u aanpassen. Hiervoor moet u uw trouwboekje of bewijs van geregistreerd partnerschap overleggen.

Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?

Als u minimaal 2 jaar samen op het adres staat ingeschreven bij de gemeente en kunt aantonen dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt, kunt u medehuurderschap aanvragen. U moet dit met documenten aantonen.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier medehuurderschap in en stuur het naar ons toe.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Als u niet gehuwd bent of geen geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract heeft,  dan blijft uw partner medeverantwoordelijk voor de huurachterstand die is ontstaan tot het moment dat hij/zij niet meer op de huurovereenkomst staat. Zodra u de enige huurder bent, is de huurachterstand die vanaf dat moment wordt opgebouwd alleen voor u.

Bent u echter nog getrouwd of heeft u samen nog een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract? In dat geval blijft u samen verantwoordelijk voor de huurbetaling tot aan de definitieve scheiding of het verbreken van het geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

Stel uw vraag

Vertalen / Translate