Onderverhuur

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland? Dan kunt u iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Dit noemen we tijdelijke onderverhuur. Vraag hiervoor wel onze toestemming aan.

Mag ik mijn huurwoning tijdelijk onderverhuren?

Dat mag in bepaalde gevallen. Wij noemen dit 'in huisbewaring geven' van een huurwoning. U kunt onze toestemming vragen om uw woning tijdelijk in bewaring te geven aan een huisbewaarder, als u voor een periode van maximaal 1 jaar naar het buitenland vertrekt.Deze tijdelijke huisbewaarder moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als u als huurder.

De tijdelijke huisbewaarder kan geen rechten ontlenen aan deze bewoning. Hij kan geen aanspraak maken op uw woning. Ook niet bij beëindiging van de huurovereenkomst door u, of bij ontruiming.

Als de afgesproken bewoningsperiode is afgelopen, is er geen reden voor het verlenen van urgentie aan de tijdelijke huisbewaarder. U blijft als huurder verantwoordelijk en aansprakelijk voor de normale huurplichten, zoals huurbetaling, vermijden van schade en overlast etc.

U vraagt tijdelijke ingebruikgeving aan met het formulier 'aanvraag toestemming tijdelijke huisbewaring ivm verblijf buitenland'. Dit formulier stuurt u per e-mail of schriftelijk, samen met de gevraagde documenten in.

Wat doet u als ik illegaal onderverhuur?

Als wij merken dat u illegaal onderverhuurt, kunnen wij uw huurovereenkomst ontbinden. Daarnaast krijgt u een boete.

Dat onderverhuur verboden is, kunt u lezen in artikel 7.5 van onze Algemene huurvoorwaarden.

Stel uw vraag

Vertalen / Translate