Lift

Het onderhoud aan de liften in onze woongebouwen doen wij niet zelf. Daarvoor sloten wij onderhoudscontracten af met gespecialiseerde bedrijven. In uw lift vindt u altijd een sticker met contactgegevens van het bedrijf dat de lift onderhoudt.

Wat moet ik doen als ik vast zit in de lift?

In alle liften zit een spreek- en luisterverbinding met het liftbedrijf. Er staat duidelijk aangegeven op welke knop u moet drukken. U kunt ook met uw eigen telefoon het bedrijf bellen.

De monteur van het liftbedrijf komt zo snel mogelijk. Bij opsluiting moet hij binnen 1 uur aanwezig zijn. Ook informeert het liftbedrijf de calamiteitendiensten.

Het telefoonnummer van het liftbedrijf vindt u zowel op de deur van de lift als in de lift zelf.

Wie kan ik bellen bij een storing aan de lift?

U belt dan het telefoonnummer dat op de omlijsting of deur van de lift staat. U kunt ook de alarmknop in de lift gebruiken. U krijgt dan contact met het bedrijf dat de lift onderhoudt.

Worden de liften in de complexen van Casade gekeurd?

Jazeker. Onze liften worden één keer in de 18 maanden gekeurd door gecertificeerde keuringsinstanties.

Stel uw vraag

Vertalen / Translate