Huur opgezegd, en nu?

Er komt veel op u af als u gaat verhuizen. Wij helpen u graag op weg. Op deze pagina leest u wat de vervolgstappen zijn, nadat u uw huur opgezegd heeft.

De opzichter komt bij u langs voor een vooropname

Binnen enkele werkdagen neemt de opzichter contact met u op om een afspraak te maken voor een vooropname van de woning. Dit duurt ongeveer een uur. Hoe eerder de vooropname plaatsvindt, hoe groter de kans dat we snel een nieuwe huurder vinden. U heeft dan meer kans om zaken over te laten nemen.

Hoe laat u de woning achter?

Tijdens de vooropname vertelt de opzichter hoe u de woning moet achterlaten en welke werkzaamheden u voor de einddatum nog moet (laten) uitvoeren. Zijn bij de eindopname de afgesproken werkzaamheden niet uitgevoerd? Dan voeren wij deze voor u uit. U ontvangt hiervoor een rekening. Wat deze kosten zijn leest u in het inspectierapport en op de prijslijst service en herstelwerkzaamheden bij verhuizing. Lees het document Zo laat ik de woning achter bij vertrek goed door.

De vooropname is slechts een moment opname. Schade die na de vooropname ontstaat of op het moment van de vooropname niet zichtbaar was, wordt alsnog in rekening gebracht. U krijgt na de einddatum geen extra tijd om de woning alsnog in orde te maken.

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Heeft u zelf in of aan de woning geklust? Dan beoordeelt de opzichter deze veranderingen. Er zijn drie mogelijkheden:

 • U mag de verandering achterlaten en wij nemen deze over. Dit kan alleen als de verandering veilig en technisch en bouwkundig in goede staat verkeert en goed is onderhouden.
 • De verandering mag blijven als de nieuwe huurder deze van u overneemt.
 • U moet de verandering verwijderen. Zorg er dan voor dat u eventuele schade op tijd repareert.

Bezichtiging door nieuwe huurder en contactgegevens

Tijdens de vooropname maakt de opzichter foto’s van uw woning. Wij gebruiken deze foto’s om de woning opnieuw te huur aan te bieden. Soms wil de kandidaat-huurder de woning eerst zien voordat hij/zij besluit de woning te accepteren. Hij/zij krijgt dan van ons uw naam en telefoonnummer en neemt contact met u op, met de vraag uw huis van binnen te mogen bekijken.   

Overname roerende zaken

Sommige zaken horen niet standaard bij de woning. Denk aan laminaatvloer, zonwering, gordijnen en dergelijke. We noemen dat ‘roerende zaken’ en meestal zijn het uw eigendommen.

Tijdens een bezichtiging kunt u afspraken maken met de nieuwe huurder voor het overdragen van zaken. De overname is iets tussen u en de nieuwe huurder. Wij houden ons hier buiten.

Overnameformulier

De nieuwe huurder is niet verplicht om iets over te nemen. Wil hij/zij wel iets overnemen, dan vult u samen een overnameformulier in. U ondertekent beiden het formulier en levert dit gelijk met uw sleutels in. Zo weet de aannemer wat er in uw huis achterblijft.

Als de nieuwe huurder één of meerdere zaken niet wil overnemen, moeten deze uit de woning verwijderd worden. Eventuele schade die hierdoor ontstaat, moet u voor de einddatum herstellen.

Nog geen nieuwe huurder

Wij doen onze uiterste best om zo snel mogelijk een nieuwe huurder te vinden. Toch komt het voor dat er op de einddatum nog geen nieuwe huurder bekend is. Dan moet u de roerende zaken van te voren uit de woning verwijderen. In uitzonderlijke gevallen mogen bepaalde roerende zaken, in overleg met de opzichter, in de woning blijven voor overname. Belangrijk is dat u in dit geval het door u ingevulde en ondertekende overnameformulier samen met de sleutels inlevert.

Accepteert de nieuwe huurder de spullen niet, dan krijgt u de mogelijkheid deze binnen 48 uur nadat u hierover bent ingelicht, te verwijderen of te herstellen.

Zijn er roerende zaken achtergebleven waarvoor geen overname is goedgekeurd? Dan worden deze op uw kosten door ons afgevoerd en vernietigd.

Eindopname en sleutels inleveren

Meestal vindt er een eindopname plaats. In overleg met u kiezen we tijdens de vooropname een datum en tijdstip voor de eindopname. Tijdens deze eindopname levert u de sleutels van de buitendeuren, schuur, poort, brievenbus en algemene toegangsdeuren in.

In sommige gevallen hoeft u niet bij de eindopname aanwezig te zijn.
In dat geval bespreken we tijdens de vooropname wanneer en waar u de sleutels op de laatste huurdag inlevert. Gebruik hiervoor de sleutelenvelop. Hierop staat de plaats en datum vermeld.

Sleutels van binnen- en balkondeuren en de meterkast laat u in de woning achter in het slot. Als de woning een cv-installatie heeft, laat dan de vulslang en ontluchtingssleutel achter in de woning. Geef geen sleutels door aan de nieuwe huurder die de woning heeft bezichtigd. Een eventuele afvalpas behoort tot de woning, laat u deze in de keukenlade achter.

Opname meterstanden

Neem de meterstanden op de laatste huurdag op en geef deze aan ons door via de sleutelenvelop of tijdens de eindopname. Het is belangrijk dat u zich ruim van te voren afmeldt bij uw energieleverancier (warmte/gas/water/elektra). U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste meterstanden bij uw leveranciers.

Eindafrekening

Binnen enkele weken na het inleveren van de sleutels ontvangt u van ons de eindafrekening. Deze kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Huur: Casade berekent hoeveel huur u nog moet betalen of eventueel terugkrijgt.
 • Servicekosten: De afrekening voor servicekosten en/of stookkosten ontvangt u in het volgende kalenderjaar indien als dit van toepassing is op uw woning. Deze kosten rekent Casade namelijk één keer per jaar af. Als u bijvoorbeeld in februari verhuist, dan krijgt u in het jaar daarop de afrekening.
 • Vergoeding: Als wij een Zelf Aangebrachte Verandering van u overnemen en u komt in aanmerking voor een vergoeding, dan wordt dit met de eindafrekening verrekend.
 • Mutatiekosten: Dit zijn kosten van werkzaamheden die u door ons heeft laten uitvoeren of van werkzaamheden die u had moeten uitvoeren maar niet gedaan heeft. Deze kosten worden met de eindafrekening meegenomen.
 • Verrekening: Eventuele kosten en openstaande bedragen worden verrekend met mogelijke tegoeden.

Zelf regelen bij verhuizing

Checklist verhuizing:

 • Als u verhuist naar een andere gemeente, laat u dan inschrijven bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u gaat wonen.
 • Adreswijziging doorgeven aan gemeente. U bent verplicht om binnen 5 dagen uw verhuizing door te geven aan de gemeente. Als u over DigiD beschikt, kunt u uw verhuizing digitaal doorgeven via de website van de gemeente.
 • Afmelden voor gas, water en elektriciteit.
 • Afmelden voor geiser, boiler of gaskachel als u die huurt
 • Afmelden voor tv, internet, telefonie en andere abonnementen
 • Ontvangt u huurtoeslag? Meld uw verhuizing op tijd bij de Belastingdienst via 0800-0543 of Belastingdienst.nl.
 • Betaalt u huur via een periodieke overboeking? Laat deze door uw bank stopzetten.
 • Doorsturen van post; kijk op Postnl.nl.

Casade wenst u een zorgeloze verhuizing toe!

Vertalen / Translate