Voorrang en urgentie

In bepaalde gevallen krijgen woningzoekenden voorrang, bijvoorbeeld met een WMO-verhuisadvies. In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u urgentie aanvragen. Dat verloopt via Woning in Zicht.

Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning bij Casade?

Bent u door bepaalde omstandigheden zeer dringend op zoek naar (andere) woonruimte? In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u in aanmerking komen voor urgentie. Alle urgentieaanvragen lopen via Woning in Zicht.

Op Woning in Zicht vindt u de spelregels over het aanvragen van urgentie en de benodigde aanvraagformulieren.

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

U kunt contact opnemen met uw gemeente en de situatie uitleggen. Misschien kunt u een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze wet is erop gericht dat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen, ook als u met een beperking of belemmering te maken hebt. Daarom kijkt de gemeente in zo'n geval altijd eerst of de woning binnen een bepaald budget aangepast kan worden.

Als aanpassing niet mogelijk is kan de gemeente besluiten een Wmo-verhuisadvies af te geven. Zo'n advies geeft u voorrang op woningen die voldoen aan de eisen van dit verhuisadvies. Bij meerdere kandidaten krijgt degene met het oudste verhuisadvies de woning als eerste aangeboden.

Ik wil met iemand van Casade praten over urgentie. Kan dit?

Uiteraard kunt u met iemand van ons praten als u uw verhaal kwijt wilt. U kunt dan een afspraak maken voor een adviesgesprek. Maar een urgentieaanvraag moet u uiteindelijk indienen bij Woning in Zicht. Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt deze urgentieaanvragen. Casade is hier geen partij in.

Ik ben net gescheiden en heb de zorg voor een minderjarig kind en geen woonruimte. Kan ik voorrang krijgen op een woning?

U kunt bij Woning in Zicht extra inschrijfduur aanvragen als u uw woning moet verlaten omdat u en uw partner uit elkaar zijn én u de zorg heeft over 1 of meer minderjarige kinderen. Uw aanvraag wordt door Woning in Zicht beoordeeld. Als zij akkoord gaan, dan wordt uw inschrijfduur aangevuld tot het gemiddelde van alle ingeschreven woningzoekenden bij Woning in Zicht.

Stel uw vraag

Vertalen / Translate