JAL-locatie Dongen

Casade verkoopt het JAL-terrein aan de Sint Josephstraat in Dongen. Een unieke ontwikkellocatie met cultuur-historische waarde, centraal gelegen en grenzend aan natuurgebied ‘de Bergen’. De verkoopprocedure is in volle gang. De sluitingstermijn voor geïnteresseerden is inmiddels verlopen.

Casade kocht de locatie in 2007 en in 2015 ook het naastgelegen perceel met opstallen. We wilden er een gevarieerd woningaanbod bouwen. Door aangepast (overheids-)beleid bouwen we nu alleen nog betaalbare sociale huurwoningen. De JAL-locatie leent zich hier niet voor. Daarom besloten we de locatie niet zelf te ontwikkelen maar te verkopen.  Met de opbrengst hiervan kunnen wij sneller woningen bouwen die tegemoet komen aan de vraag naar kleinere, betaalbare, gelijkvloerse woningen.

Het JAL-terrein

Op het terrein stond vroeger de schoenenfabriek van Johannes Antonie Ligtenberg (JAL). Het totale terrein is ca. 1,8 hectare groot en bevat een Rijksmonument, de fabriekshal uit 1920. Deze hal biedt een unieke kans om te worden herontwikkeld. De rest van het terrein kan worden gebruikt voor woningbouw. De gemeente Dongen is positief over een (her)ontwikkeling van het JAL-terrein. Voor de totale ontwikkeling moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

Tijdelijk beheer

Het JAL-terrein wordt momenteel tijdelijk beheerd door een externe beheerder. Via deze beheerder wordt een aantal panden op het terrein momenteel tijdelijk verhuurd. Als de locatie definitief verkocht is worden alle tijdelijke huurcontracten beëindigd. We leveren het terrein dan vrij van huurders of andere contractuele verplichtingen op.

 

Vertalen / Translate