Julianalaan 7 Sprang Capelle benedenwoning

Klussers opgelet! Aan de Julianalaan in Sprang Capelle direct naast zalencentrum en sporthal Zidewinde bevindt zich deze woning, welke onderverdeeld is in een beneden- en bovenwoning (nummer 7 en 9). De woningen zijn verouderd en dienen geheel gerenoveerd te worden. De benedenwoning is voorzien van een voortuin van ongeveer 44 m2. De bovenwoning is voorzien van een balkon aan de voorzijde van de woning. Deze woning mag worden aangekocht door een eindgebruiker van de woning, iemand die zelf de woning gaat bewonen, de woning is niet geschikt voor verhuur aan derden (zie artikel 21 hieronder). Bent u al geïnteresseerd? Bekijk de presentatie en film voor een eerste indruk. Hier wonen? Bel of email voor een afspraak.

Indeling:
De entree zit aan de zijkant van de woning, vanuit de entree is er toegang tot de beneden- en bovenwoning.

Benedenwoning:
De deur van de benedenwoning leidt tot een lange hal. Vanuit de hal zijn aan de linkerkant twee slaapkamers en de keuken bereikbaar. Aan de rechterkant van de hal bevindt zich de trapkast, badkamer met ruimte voor een douche en wastafel en een aparte toiletruimte. Aan het einde van de hal is er een mooie woonruimte.

Bovenwoning:
Vanuit de entree leidt de deur van de bovenwoning naar de trap. Bovenaan de trap bevinden zich aan de linkerkant twee slaapkamers op de hoek. Midden in de hal is er nog een slaapkamer met daarnaast de keuken. Vanuit de keuken is het balkon toegankelijk. Aan de rechterkant van de hal zit de badkamer met ruimte voor een douche en wastafel. Naast de badkamer is een aparte toiletruimte. Net zoals de benedenwoning heeft de bovenwoning ook een mooie woonruimte. Deze bevinden zich boven en onder elkaar.

Algemeen:
•Bouwjaar: ca. 1954;
•Inhoud: ca. 135 m³ per woning;
•Woonoppervlakte: ca. 44 m² per woning;
•Energielabel: D voor de benedenwoning;
•Energielabel: E voor de bovenwoning;
•Aanvaarding: op korte termijn.

Artikel 21 Zelfbewoningsplicht; verbod tot verhuur / ingebruikgeving
21.1 Koper is gedurende twintig jaar – met ingang van de dag van de eigendomsoverdracht – verplicht de onroerende zaak te gebruiken om zelf te bewonen en de onroerende zaak niet aan derden te verhuren of op andere wijze in gebruik te geven. Bewoning door eerstegraads bloed- of aanverwanten van de koper is materieel gelijkgesteld aan eigen bewoning.
21.2 Bij overtreding van artikel 21.1 is koper aan verkoper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van vijftig procent (50%) van de door koper betaalde koopsom voor de verkrijging van de onroerende zaak, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal.
21.3 Indien koper het gekochte binnen een periode van twintig jaar vanaf de dag van de eigendomsoverdracht aan derden doorverkoopt, blijft het bepaalde in artikel 21.1 en artikel 21.2 voor de nog resterende periode van kracht, en zullen de bepalingen van artikel 21 – op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van tachtig procent (80%) van de door koper betaalde koopsom voor de verkrijging van de onroerende zaak – door koper of diens rechtsopvolger(s) als kettingbeding in zowel de koopovereenkomst als in de akte van levering worden opgenomen.


Tot slot
Een woning ziet, voelt en beleeft u pas echt bij een vrijblijvende bezichtiging. Bel of mail ons voor een afspraak. Wij leiden u graag rond.

Bij een verkoop wordt als basis gebruik gemaakt van het model van de koopovereenkomst, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. In deze koopovereenkomst wordt standaard de verplichting tot het storten van een waarborgsom of het stellen van een bankgarantie door de koper ter grootte van 10% van de koopsom opgenomen. Een koopovereenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat beide partijen de koopovereenkomst ondertekenen. Partijen kunnen derhalve noch aan een mondelinge overeenkomst, noch aan een schriftelijke bevestiging daarvan, rechten ontlenen. Deze brochure bestaat uit vrijblijvende informatie en is met de grootste zorg samengesteld, echter aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Indelingstekeningen en maatvoeringen zijn slechts indicatief, kunnen afwijken van de werkelijke situatie en zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van de indeling.