Maatschappelijke adviesraad

Casade is lokaal verankerd en zoekt de verbinding met huurders en belanghebbenden, onder meer via de Maatschappelijke adviesraad. Deze adviseert Casade op verschillende onderwerpen van strategische en tactische aard. Bijvoorbeeld over de leefbaarheid van de kernen en de betaalbaarheid van de woningvoorraad van Casade.

De leden zijn maatschappelijk betrokken inwoners van ons werkgebied (gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk). De leden zijn eveneens ambassadeurs, verbindingsschakels tussen Casade, inwoners, maatschappelijke organisaties en lokale netwerken. De raad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Naam

Woonplaats

Huurder Casade 

Deskundigheid

Richard de Fijter (voorzitter)

Sprang-Capelle

nee

zorg & welzijn, ICT, kern Waalwijk

Henrik de Bruijn
(vice)voorzitter

Sprang-Capelle

nee

vastgoed, bouwkunde, kern Sprang-Capelle

Jenny Balvers

Kaatsheuvel

ja

zorg & welzijn, sociale - en maatschappelijke problematiek, kern Kaatsheuvel

Hans van der Linden

Dongen

nee

zorg & welzijn, kern Dongen

Tanja Klaasse

Dongen

nee

vastgoed, bouwkunde, kern Dongen

Toffik el Ghazi       

Waalwijk

ja

organisatievraagstukken


De werkwijze van de Maatschappelijke adviesraad is vastgelegd in een reglement.

Vacature
Bent u maatschappelijk betrokken, een bruggenbouwer en wilt u graag deel uitmaken van een inspirerend netwerk waardoor u iets kunt betekenen voor de volkshuisvesting in uw woonomgeving? De Maatschappelijke adviesraad zoekt altijd nieuwe leden. Bekijk de vacature en de profielschets.

Vragen?
Hebt u vragen voor of over de raad? Neem dan contact op met Connie Pfrommer, telefoonnummer 0416 725 217 of mail naar: c.pfrommer@casade.nl.