Bloemwaard

Aan de Anjerstraat, Asterstraat en Sweensstraat in Kaatsheuvel onderzochten we de toekomst van 32 woningen. We moeten onze woningen duurzamer maken. En we zien hier kansen voor een mooi plan voor de wijk én om meer woningen te bouwen. Daarom gaan we 30 van de 32 oude woningen slopen en (meer) nieuwe woningen bouwen. Natuurlijk nemen we de bewoners daar stap voor stap in mee. En we overleggen met een meedenkgroep van bewoners en omwonenden.

De adressen in dit project:
Asterstraat 1 t/m 10
Anjerstraat 1 t/m 8
Sweensstraat 72 t/m 78 en 84 t/m 98

Er liggen ook twee woningen van particuliere eigenaren in het plangebied. We hebben met hen overlegd. De uitkomst is dat hun woningen niet meedoen in het nieuwbouwplan. Dat betekent dat de twee huurwoningen die eraan vast zitten, ook blijven staan.

Nieuwe projectnaam: Bloemwaard
Het was even zoeken naar een passende naam die de lading dekt voor alle straten. We hebben de verbinding gezocht tussen de WestWaard als nieuwbouwgebied en de bloemen Anjer en Aster. Daaruit kwam de naam Bloemwaard.

We zijn er voor de huurders
De sloop is heftig nieuws voor sommige bewoners, maar we ondersteunen hen om fijn te kunnen blijven wonen. Op 16 februari 2023 was er een bewonersbijeenkomst. Daarin hebben bewoners uitleg gekregen over hoe het verder gaat. Ook is het sociaal statuut sloop ingegaan. Er zijn al veel bewoners verhuisd naar een nieuwe plek.

Sociaal statuut sloop
In het sociaal statuut sloop staan de rechten en plichten van de huurder en van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal statuut is samen met de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting vertegenwoordigt de huurders van Casade. Ook de gemeenten waarin Casade werkt, gaven akkoord op dit statuut.  

Sinds 16 februari 2023 kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Casade. Zij krijgen onder andere een verhuiskostenvergoeding en het recht om terug te keren in de nieuwbouw. Het sociaal statuut sloop loopt tot 16 februari 2025.

Nieuwbouw 
We gaan 30 woningen slopen en bouwen daarvoor in de plaats 75 nieuwbouwwoningen. Er komen ook 11 vrije sector woningen van ontwikkelaar Hoefnagel. Dat zijn in totaal 86 nieuwbouwwoningen. We verwachten dat we de huizen in de eerste helft van 2025 slopen en aansluitend de nieuwe woningen bouwen. 

Het woonprogramma bestaat uit de volgende woningtypen en aantallen: 

  • 32 rijwoningen, waarvan 11 van Hoefnagel projectontwikkeling
  • 4 levensloopbestendige-/seniorenwoningen
  • 24 corridor appartementen (de voordeur zit aan een gang die zich in het midden van het gebouw bevindt)
  • 26 galerij appartementen

Meedenkgroep 
In een meedenkgroep (klankbordgroep) betrekken we bewoners en omwonenden bij de plannen. 

Informatiepunt Sweensstraat 82
We willen persoonlijk bereikbaar zijn voor de bewoners van de Anjerstraat, Asterstraat en Sweensstraat. Daarom hebben we een informatiepunt ingericht aan de Sweensstraat 82. U kunt daar bij ons terecht voor vragen of dingen die u met ons wilt bespreken. U bent elke maandag tussen 15.30u en 16.30u van harte welkom!

Omgevingswet
De
regels van de overheid veranderen: de wet ruimtelijke ordening verandert in Omgevingswet. Dat heeft invloed op dit project. Bloemwaard wordt het eerste project in de gemeente Loon op Zand met een omgevingsplan. Wat de Omgevingswet inhoudt, kunt u nalezen op de website van de overheid.


Wat komt er allemaal kijken bij een slooptraject?
In deze video leggen Anouk en Robert het uit.

Heeft u vragen?
Stel ze gerust! U kunt hiervoor contact opnemen met Desiree de Jong (sociaal projectleider) op d.d.jong@casade.nl. Of bel 0800 55 222 22.