Charlotte de Bourbonstraat e.o.

Aan de zuidkant van Sprang-Capelle verbeterden we 50 woningen: Charlotte de Bourbonstraat 1 t/m 19 en 2 t/m 40, Anna van Burenstraat 1 t/m 11, Loonsestraat 13 t/m 19 en Willem de Zwijgerstraat 36 t/m 54. Deze huizen kregen noodzakelijk onderhoud en werden energiezuiniger door isolerende maatregelen. De werkzaamheden duurden van september 2021 tot en met april 2022.

Hazenberg Bouw
Samen met Hazenberg Bouw voerden we de woningverbetering uit. De woningen kregen nieuwe installaties, opgeknapte kozijnen en geïsoleerde gevels en daken. Tegelijkertijd verbeterden we de uitstraling van de woningen.

Lagere woonlasten
We kozen bewust voor materialen, installatiesystemen en onderhoudsmethoden die het milieu minder belasten. En we investeerden in energiebesparende maatregelen, waardoor de energielasten nu lager zijn. Voor de werkzaamheden brengen we geen huurverhoging in rekening.

Werkzaamheden

 • Het glas vervingen we overal door drievoudig isolatieglas. De kozijnen vervingen we door houten kozijnen met draai-kiepramen.
 • We isoleerden de onderkant van de vloer via de meterput in de kruipruimte.
 • We plaatsten een nieuwe voor- en achterdeur met een driepuntsluiting.
 • Boven de voordeur maakten we een nieuwe luifel.
 • Op het raam van de woonkamer aan de zonkant plaatsten we screens.
 • We reinigden de gevel, herstelden en vervingen het voegwerk en repareerden de scheuren.
 • We isoleerden de gevel via de spouw (de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur).
 • We installeerden een automatisch ventilatiesysteem (WTW-installatie).
 • De meterkast kreeg een moderne groepenkast met een zogenoemde 3-fase aansluiting en is daarmee voorbereid op toekomstige ontwikkelingen zoals elektrisch koken en gasloos verwarmen.
 • Alle dakpannen werden verwijderd. Op het bestaande dakbeschot liggen geïsoleerde stalen dakplaten.
 • Op het dak liggen zonnepanelen voor collectieve zonne-energie via Zonnecoöperatie Dakenstroom.

Projectteam
Als bewoners vragen hadden, konden ze terecht bij het projectteam: