Charlotte de Bourbonstraat e.o.

Aan de zuidkant van Sprang-Capelle verbeteren we 50 woningen: Charlotte de Bourbonstraat 1 t/m 19 en 2 t/m 40, Anna van Burenstraat 1 t/m 11, Loonsestraat 13 t/m 19 en Willem de Zwijgerstraat 36 t/m 54. Deze huizen krijgen noodzakelijk onderhoud en worden energiezuiniger door isolerende maatregelen. We starten in september 2021 met de werkzaamheden.

Hazenberg Bouw
Samen met Hazenberg Bouw voeren we de woningverbetering uit. De woningen krijgen nieuwe installaties, opgeknapte kozijnen en geïsoleerde gevels en daken. Tegelijkertijd verbeteren we de uitstraling van de woningen.

Lagere woonlasten
We kiezen bewust voor materialen, installatiesystemen en onderhoudsmethoden die het milieu minder belasten. En we investeren in energiebesparende maatregelen, waardoor de energielasten lager worden. Voor de werkzaamheden brengen we geen huurverhoging in rekening. De totale woonlasten van de bewoners worden dus lager.

Werkzaamheden

 • Het glas vervangen we overal door drievoudig isolatieglas. De kozijnen vervangen we door houten kozijnen met draai-kiepramen.
 • We isoleren de onderkant van de vloer via de meterput in de kruipruimte.
 • We plaatsen een nieuwe voor- en achterdeur met een driepuntsluiting.
 • Boven de voordeur maken we een nieuwe luifel.
 • Op het raam van de woonkamer aan de zonkant plaatsen we screens.
 • We reinigen de gevel, herstellen en vervangen het voegwerk en repareren de scheuren.
 • We isoleren de gevel via de spouw (de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur).
 • We installeren een automatisch ventilatiesysteem (WTW-installatie).
 • De meterkast krijgt een moderne groepenkast met een zogenoemde 3-fase aansluiting en is daarmee voorbereid op toekomstige ontwikkelingen zoals elektrisch koken en gasloos verwarmen.
 • Alle dakpannen worden verwijderd. Op het bestaande dakbeschot komen geïsoleerde stalen dakplaten.
 • Op het dak komen zonnepanelen voor collectieve zonne-energie via Zonnecoöperatie Dakenstroom.

Projectteam
Als bewoners vragen hebben, kunnen ze terecht bij het projectteam. In het volgende filmpje maakt u kennis met het team.