Eenmalige huurverlaging 2021

Wij wijzen mensen een woning toe met een huurprijs die past bij hun inkomen. Maar soms daalt dat inkomen en is de woning ineens toch te duur. Is dat bij u het geval? Dan heeft u misschien recht op een eenmalige huurverlaging in 2021. Het belangrijkste: als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen.

Hieronder leest u alles over deze eenmalige huurverlaging en kunt u controleren of u er recht op heeft.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging 2021

Waarom een eenmalige huurverlaging?

Algemeen

Bij de toewijzing van een sociale huurwoning houden wij al rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling of verandering in huishoudsamenstelling, u een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen.

Om te voorkomen dat huurders hierdoor in de problemen raken, heeft de regering op Prinsjesdag de maatregel aangekondigd om deze huurders tegemoet te komen en hun huren eenmalig te verlagen.

Hoe werkt de huurverlaging?

Algemeen

Als u vóór 2020 al een te hoge huur had voor uw inkomen, dan verloopt het proces automatisch via de belastingdienst. Zij controleren of er huurders zijn die te duur wonen. Hiervoor kijken ze naar het vastgestelde inkomen over 2019 en het aantal ingeschreven personen. Na deze controle, krijgen wij van de Belastingdienst per woning een kenmerk. Door dit kenmerk weten wij of we uw huur moeten verlagen en ontvangt u vóór 1 april een brief met het huurverlagingsvoorstel. Deze gaat uiterlijk op 1 mei in.

Geldt deze eenmalige huurverlaging voor alle woningen?

Algemeen

Nee, als uw kale huur lager is dan € 633,25, dan is uw huur al passend voor uw inkomen en komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor een huurverlaging. De huurverlaging geldt alleen voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25.

Woon ik in een sociale huurwoning of vrije sectorwoning?

Algemeen

Alleen huurders van een sociale huurwoning komen in aanmerking voor huurverlaging. Casade heeft een aantal vrije sector woningen.

Wilt u zeker weten of u in een sociale huurwoning woont? Doe dan de test op de website van de Rijksoverheid

Heb ik recht op eenmalige huurverlaging?

Algemeen

Dat hangt af van uw inkomen, huishoudgrootte en huurprijs. En u moet in een sociale huurwoning wonen. Controleer hieronder of u recht heeft op eenmalige huurverlaging.

Het aantal personen dat ingeschreven staat op mijn adres is:

Kan ik ook zelf een huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Ja. De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging.

Dit moet u wel zelf bij ons aanvragen. U kunt hiervoor deze standaardbrief gebruiken en sturen naar info@casade.nl of naar Stichting Casade
Postbus 134
5100 AC Dongen.