• Slide 1

Disclaimer

Deze website is met zorgvuldigheid tot stand gekomen en wordt met regelmaat aangepast. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd raakt of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Casade is niet aansprakelijk voor enige activiteiten die worden ondernomen op basis van de inhoud van deze internetsite.

© Casade

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Casade of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Casade.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Casade geen controle heeft. Casade draagt niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers/websites van derden.