Jaarlijkse huurverhoging

Betaalbaar wonen voor onze huurders: daar staat Casade voor. Daarom doen we er alles aan om de huur slechts zeer beperkt te verhogen. Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

2022: huren worden met 2,3% verhoogd
De overheid heeft bepaald dat de huren van sociale huurwoningen in 2022 verhoogd mogen worden met 2,3%. Voor sommige huurders verhogen we per 1 juli ook de servicekosten of de energieprestatievergoeding (EPV). Als dat voor u geldt, leest u dat in de brief die u voor 1 mei ontvangt.

Heeft u moeite met het betalen van uw huur?
We begrijpen heel goed dat een huurverhoging in deze tijd geen fijn bericht is. We hebben op dit moment allemaal te maken met prijsstijgingen. Heeft u hierdoor moeite met het op tijd betalen van uw huur? Neem dan vooral contact met ons op. Wij vinden het erg belangrijk om u te helpen. Onze collega's van huurincasso kijken heel graag samen met u naar een oplossing. Bel hiervoor gratis naar 0800 55 222 22.

Meer weten?
Lees meer uitleg op de pagina huurbeleid.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Ik heb moeite om mijn huur op tijd te betalen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem dan vooral contact met ons op. Wij vinden het erg belangrijk om u te helpen.  Onze collega's van huurincasso kijken heel graag samen met u naar een oplossing. 
Bel gratis naar 0800 55 222 22. 

Ik heb huurverhoging gehad. Krijg ik nu een nieuwe huurovereenkomst met de nieuwe huurprijs?

Algemeen

Nee, u krijgt alleen een huurovereenkomst bij het ondertekenen van uw contract. U kunt de brief over de huurverhoging bij uw huurovereenkomst bewaren.

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?

Algemeen

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid. Voor 1 mei ontvangt u een brief met het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. Vanaf 1 juli betaalt u de nieuwe huurprijs.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar ontvangt u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. Hierin leest u wat uw nieuwe huurbedrag per 1 juli wordt.

Hoe zit het met huurverhoging en huurtoeslag?

Algemeen

Casade geeft de nieuwe huurprijs per 1 juli door aan de Belastingdienst. U ontvangt van de Belastingdienst bericht over uw nieuwe huurtoeslag. U hoeft dus niets te doen.

Let op: de Belastingdienst past uw huurtoeslag nog niet direct aan!
Uw maandelijkse toeslag blijft dus voorlopig hetzelfde. De Belastingdienst verwerkt de gewijzigde huurprijs pas op 1 januari van het volgende jaar. Voor vragen hierover kunt u kijken op www.toeslagen.nl of bellen met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Ontvangt u geen huurtoeslag? Kijk dan of u er misschien toch recht op heeft
Veel huurders ontvangen geen huurtoeslag, terwijl ze er wel recht op hebben. Huurtoeslag hangt af van uw inkomen en het huurbedrag dat u betaalt. Op www.toeslagen.nl (website van de Belastingdienst) kunt u alles lezen over huurtoeslag. Ook kunt u hier eenvoudig een berekening maken of direct huurtoeslag aanvragen. 

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen, gelden de inkomensregels ook voor u.

Verhoogt Casade de huren inkomensafhankelijk?

Algemeen

Nee, wij maken geen gebruik van de mogelijkheid om inkomensafhankelijk de huur te verhogen.

Mijn woning heeft gebreken en toch krijg ik huurverhoging. Hoe kan dat?

Algemeen

Als iets in uw woning niet goed of kapot is, lossen we dit op. Daarnaast onderhouden we uw woning volgens planning. Dit staat allemaal los van de huur die u ons betaalt; het is ons werk.
De huur die we ontvangen gebruiken we om onze woningen te onderhouden en nieuwe woningen te bouwen. Net als de kosten van een huishouden, stijgen ook elk jaar onze kosten. Door jaarlijks de huren iets te verhogen, kunnen wij onderhoud en nieuwbouw blijven betalen. Hiermee zorgen we ervoor dat we steeds voldoende goede woningen kunnen verhuren.

Kan ik huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Nee, in principe is het niet mogelijk om een huurverlaging aan te vragen.  
Heeft u moeite met het betalen van uw huur? Neem dan vooral contact met ons op. Wij vinden het erg belangrijk om u te helpen. Onze collega's van huurincasso kijken heel graag samen met u naar een oplossing. 
Bel gratis naar 0800 55 222 22.  

Hoe dien ik een bezwaar in tegen de huurverhoging?

Algemeen

We verhogen de huren van alle huurwoningen in 2022 volgens de regels van de overheid met 2,3%. Daarnaast maken we geen gebruik van de mogelijkheden om de huren van sommige (inkomens) groepen extra te verhogen.  

Op de website van de Woonbond (https://www.woonbond.nl/huren-en-recht/huurverhoging-2022/redenen-bezwaar-te-maken) kunt u lezen wanneer het mogelijk is om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.  

Op de website van de Huurcommissie kunt u lezen hoe u bezwaar kunt maken en welk formulier u moet gebruiken (https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/bezwaar-maken-tegen-jaarlijkse-huurverhoging).

Bezwaar maken heeft echt alleen zin als u voldoet aan de voorwaarden die gelden. De Huurcommissie kan u kosten in rekening brengen als uw bezwaar niet toegewezen wordt.

Kan ik huurverhoging krijgen wanneer ik huurgewenning heb?

Algemeen

Ja, dit kan. De huurgewenning wordt berekend aan het begin van het nieuwe huurcontract. 
Daarna kan de huur door ons verhoogd worden. 
De huurgewenning die we met u hebben afgesproken, blijft hetzelfde. Zoals afgesproken wordt dit huurgewenningsbedrag elk jaar een beetje lager. Deze afspraak staat los van de jaarlijkse huurverhoging. 

 

Kan ik huurverhoging krijgen wanneer mijn woning wordt gesloopt?

Algemeen

Zodra het sociaal statuut sloop ingaat, krijgt u geen huurverhoging meer.

Zolang er nog geen sociaal statuut sloop van kracht is, mogen wij de huur verhogen.

Waarom krijg ik een huurverhoging?

Algemeen

De huuropbrengsten zijn voor ons erg belangrijk. Met de huur die huurders betalen, investeren wij in de woningen van morgen. We betalen het onderhoud, we bouwen nieuwe woningen en we maken onze woningen duurzamer. Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst goede woningen hebben. Net als voor gezinnen stijgen ook voor ons jaarlijks de kosten. Dat is de reden dat wij een huurverhoging vragen.