Eenmalige huurverlaging 2024

U kunt in 2024 in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging. Dat kan als u aan bepaalde voorwaarden voldoet en uw inkomen (inclusief vakantiegeld) de laatste 6 maanden laag was. Deze huurverlaging kunt u zelf aanvragen met het aanvraagformulier eenmalige huurverlaging wat u vindt in de groene kolom rechts op deze pagina. Dit kan tot uiterlijk 30 december 2024. Lees er hieronder meer over!

Heeft u in 2023 of in 2024 al een huurverlaging gehad? Dan kunt u geen huurverlaging aanvragen. 
Voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen huurverlaging voor lage inkomens aanvragen.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging 2024

Heb ik recht op eenmalige huurverlaging?

Algemeen

U komt in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging als:

U op of vóór 1 maart 2023 ingeschreven (bij de gemeente) én woont in de woning waarvan de huur verlaagd moet worden.

U een zelfstandige woning in het sociale huursegment huurt (geen vrije sector woning met een geliberaliseerd huurcontract).

Uw kale huurprijs per maand tussen € 577,91 en € 879,66 ligt (prijspeil 2024).
Is uw huur lager dan € 577,91 of hoger dan € 879,66? Dan kunt u geen eenmalige huurverlaging aanvragen.

U kunt met loonstroken of uitkeringsoverzichten* bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was. In onderstaande tabel staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.

Uw huishouden                                                                      Inkomensgrens, uw gezamenlijke bruto inkomen, inclusief vakantiegeld, 
                                                                                                  over de laatste 6 maanden is niet hoger dan                     
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt             € 12.420
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt                       € 13.215
Huishouden van 2 of meer personen, die
allemaal geen AOW krijgen                                                   € 16.185
Huishouden van 2 of meer personen, van wie
minimaal 1 persoon AOW krijgt                                            € 17.575

Heeft u in 2023 of in 2024 al een huurverlaging gehad? Dan kunt geen huurverlaging aanvragen.

Dan kunt u zelf tot uiterlijk 30 december 2024 om huurverlaging naar € 577,91 vragen aan Casade. Gebruik hiervoor het formulier huurverlaging.

*Let op: als op de bewijsstukken die u meestuurt met uw aanvraag geen vakantiegeld staat, berekenen wij dit zelf. Dit bedrag tellen we op bij uw inkomen. Hierdoor kunt u boven de inkomensgrens uitkomen.

Woon ik in een sociale huurwoning of vrije sectorwoning?

Algemeen

Dit is afhankelijk van de huurprijs die u betaalde bij de start van uw huurcontract.
Was deze huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens in dat jaar? Dan huurt u een geliberaliseerde woning.
Was de huurprijs lager dan de liberalisatiegrens in dat jaar? Dan huurt u een sociale huurwoning. 
 
Via de  woonbond kunt u controleren of u een sociale of geliberaliseerde huurwoning huurt. 

Hoe kan ik zelf een huurverlaging aanvragen?

Algemeen

U vult het formulier eenmalige huurverlaging volledig in, ondertekent dit en voegt bewijs van het (gezamenlijk) inkomen bij.

Bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Bijvoorbeeld:

  • salarisstroken
  • overzicht van uw uitkering
  • een verklaring van een boekhouder (als u zzp’er bent)

Als op de bewijsstukken die u meestuurt geen vakantiegeld staat, berekenen wij dit zelf. Dit bedrag tellen we op bij uw inkomen. Hierdoor kunt u boven de inkomensgrens uitkomen.

Let op: er mag géén BSN (burgerservicenummer) zichtbaar zijn op de bewijsstukken.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn aanvraag voor de eenmalige huurverlaging 2024?

Algemeen

U ontvangt binnen 3 weken een reactie van ons.  

Wanneer gaat de eenmalige huurverlaging 2024 in?

Algemeen

Wordt uw aanvraag voor huurverlaging goedgekeurd? Dan gaat de huurverlaging in op de eerste dag van de tweede maand nadat u de aanvraag deed. Bijvoorbeeld: u doet de aanvraag op 1 maart, dan gaat de huurverlaging in op 1 mei.

Kreeg u in 2024 een huurverlaging? Dan krijgt u per 1 juli geen huurverhoging. In 2025 wordt uw huur wel weer verhoogd.

Mijn aanvraag voor de eenmalige huurverlaging 2024 wordt niet goedgekeurd. Kan ik bezwaar maken?

Algemeen

U kunt uw afgewezen aanvraag voor huurverlaging voorleggen aan de huurcommissie. Die beoordeelt de situatie en doet een bindende uitspraak. Ga hiervoor naar www.huurcommissie.nl.  
De Huurcommissie kan u kosten in rekening brengen als uw bezwaar niet toegewezen wordt. 

Gaat mijn huurtoeslag omlaag nadat mijn huur eenmalig verlaagd is?

Algemeen

Dat is mogelijk. De nieuwe huurprijs kan invloed hebben op uw huurtoeslag. Maar de huurverlaging is altijd meer dan de daling van de huurtoeslag. U gaat er dus altijd op vooruit.

Geef uw nieuwe huur door aan de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl/toeslagen. Zo voorkomt u dat u mogelijk later huurtoeslag moet terugbetalen. Ook wij geven uw huurverlaging door aan de Belastingdienst. 

Tot wanneer kan ik een eenmalige huurverlaging 2024 aanvragen?

Algemeen

Dit kan tot en met 30 december 2024. 
 

Wat is Geldfit?

Algemeen

Grip op uw geld. Komt u moeilijk rond? U bent niet de enige! Casade en Geldfit werken samen om u te helpen met uw geldzaken. Geldfit kan u helpen om uw geldzaken 'fit' te krijgen of te houden.   
  
Gratis en onafhankelijk advies 
Op www.geldfit.nl/casade krijgt u gratis advies dat past bij uw financiële situatie. Ook krijgt u tips over welke organisaties u bij uw geldzaken kunnen helpen. Deze organisaties vindt u bij u in de buurt.  
 
Geldfit werkt niet voor bedrijven of de overheid. Zij maken geen winst en het is gratis te gebruiken. Ook hoeft u uw naam niet op te geven en ze slaan uw gegevens niet op. U zit dus nergens aan vast. 
  
Zo werkt Geldfit
Ga naar www.geldfit.nl/casade
Start de Geldfit-test of lees informatie  
Heeft u liever contact met een medewerker van Geldfit? U kunt bellen en chatten.  
Geldfit is gratis en anoniem. U krijgt tips, tools en informatie en een overzicht van hulp bij u  in de buurt.  
 
Geldfit denkt met u mee 
Wilt u graag met iemand praten over uw situatie? Bel dan gratis en anoniem met  
0800 8115. Een medewerker van Geldfit luistert naar uw verhaal en denkt met u mee.