• Slide 1
    Huur opzeggen

Huur opzeggen

U zegt de huur eenvoudig op via Mijn Casade. U krijgt per mail direct een bevestiging van de huuropzegging.

Opzegtermijn

Onze opzegtermijn is minimaal één maand. U kunt elke dag van de maand opzeggen. Als de opzegdatum in het weekend valt, eindigt de huur op de eerstvolgende werkdag.

Woninginspectie

De eerstvolgende werkdag nadat u de huur van uw woning hebt opgezegd, maakt onze wijkopzichter telefonisch met u een afspraak voor een woninginspectie. Samen met u bekijkt de opzichter uw woning. Als u zelf veranderingen aan de woning hebt aangebracht, controleert hij of deze voldoen aan onze normen. Hij kijkt naar zogenaamde onroerende aanpassingen zoals een ligbad, een dakkapel of een tegelvloer en beoordeelt of deze wijzigingen mogen blijven.

Wilt u zaken weghalen, ook al mogen ze blijven zitten? Geen probleem. Zorg dan wel dat u eventuele schade tijdig herstelt. U hoeft de woning niet in de originele staat terug te brengen. Bij woning aanpassen staat precies welke wijzigingen wel of niet mogen blijven zitten als u de woning definitief verlaat.
U ontvangt een inspectierapport waarin staat wat u nog aan de woning moet doen. Die werkzaamheden moet u vóór het einde van de huurperiode (laten) uitvoeren. U kunt deze werkzaamheden ook tegen betaling door ons laten uitvoeren. In het rapport staat aangegeven wat dit ongeveer gaat kosten.

Eindinspectie en sleutels inleveren

Stelt u een eindinspectie op prijs, of vindt de opzichter dit nodig, dan kiezen we in overleg met u een datum en tijdstip voor deze inspectie. In dat geval levert u tijdens de eindinspectie de sleutels in.

Wanneer er géén eindinspectie is waar u bij aanwezig bent, spreekt de opzichter met u af hoe u de sleutels kunt inleveren.

Werkzaamheden niet uitgevoerd

Bij of na het inleveren van de sleutels kijken wij of u alle werkzaamheden die in het inspectierapport genoemd zijn, goed uitgevoerd heeft. Wanneer dit niet het geval is voert Casade die werkzaamheden alsnog uit op uw kosten. In onze prijslijst service en herstelwerkzaamheden bij verhuizing ziet u welke kosten wij hiervoor in rekening brengen.

Eindafrekening

Binnen twee weken na het inleveren van de sleutels ontvangt u van ons een eindafrekening. Hierin staat wat u van ons terugkrijgt of nog moet betalen aan resterende huur en/of rekeningen.

Overnameovereenkomst:
achterlaten van uw eigendommen

Sommige dingen maken geen onderdeel uit van de woning. Denk bijvoorbeeld aan tapijt, zonwering, gordijnrails en gordijnen. Dit zijn ‘roerende zaken’ en meestal uw eigendommen. Als vertrekkende huurder kunt u dit soort zaken ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Heeft hij of zij interesse, dan kunt u de afspraken opnemen in de overnameovereenkomst. Deze overeenkomst ontvangt u bij het opzeggen via Mijn Casade. De nieuwe huurder tekent voor de goederen en bij de eindopname controleert onze opzichter samen met u de ondertekende verklaring.
Wanneer op de laatste huurdatum nog geen nieuwe huurder bekend is of de nieuwe huurder de goederen en/of veranderingen niet wilt overnemen, dan moeten deze door u uit de woning verwijderd zijn.

Tip: Zeg uw huur op, zodra u weet dat u gaat verhuizen. De opzegtermijn is minimaal één maand, maar u mag ook eerder opzeggen. Casade heeft dan meer tijd om een nieuwe huurder te zoeken. Hierdoor hebt u meer kans dat deze sneller bekend is en u de gelegenheid wordt geboden om een eventuele overname van uw goederen te bespreken.