• Slide 1

Huurcontract en voorwaarden

Huurcontract

Wanneer u een huurwoning accepteert ontvangt u van ons per mail een concept huurcontract. Wij nodigen u daarna uit voor de sleuteloverdracht. Bij deze uitnodiging ontvangt u ook de rekening van uw eerste huurbedrag. De hoogte van dit bedrag is meestal een deel van uw maandelijks huur. Uw eerste huurbedrag betaalt u per pin in ons woonpunt. Hierna overhandigen wij u de sleutels van uw nieuwe woning. U ondertekent dan ook het definitieve huurcontract en ontvangt onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden maken deel uit van het huurcontract waarin zij van toepassing zijn verklaard. Als de bepalingen van het huurcontract afwijken van die van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van het huurcontract voor.

Warmtewet

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Deze wet moet ervoor zorgen dat huishoudens die zijn aangesloten op een collectieve warmtevoorziening niet te veel betalen voor warmte. Casade heeft haar algemene voorwaarden op deze nieuwe wet aangepast.

Bent u woonachtig in het complex Koetshuis, Van Lovenlaan, Rosagaerde of Juweel en krijgt u warmte en koud/warm tapwater geleverd via Casade Energie BV? Dan zijn deze Algemene Voorwaarden daarop van toepassing.

Bent u woonachtig in een van het complex Troelstrapark en krijgt u warmte geleverd via Casade? Dan zijn deze Algemene Voorwaarden daarop van toepassing.

Lees hier meer over de Warmtewet.

Contracten

In Mijn Casade, uw persoonlijke pagina op deze website, ziet u welke contracten u hebt bij Casade.