• Slide 1

Huurtoeslag

In Nederland heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Als u in verhouding tot uw inkomen teveel geld kwijt bent aan huur, kunt u een bijdrage van de Belastingdienst krijgen, de zogenaamde huurtoeslag. 

Komt u in aanmerking?

Huurtoeslag wordt verstrekt door de overheid. Deze regeling geldt alleen voor zelfstandige woningen. Factoren die bepalen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag zijn uw inkomen, uw vermogen, uw huurprijs, uw gezinssituatie en uw leeftijd. U krijgt geen huurtoeslag als uw inkomen te hoog is of als u in een te dure huurwoning woont. Met andere woorden, de woning moet ‘passend’ zijn.

Huurtoeslag aanvragen

U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. Dat kan via de Belastingtelefoon (0800 0543) of via het aanvraagformulier op de website www.toeslagen.nl. Hier kunt u tevens een proefberekening maken. Als u een huurwoning wil gaan huren en u verwacht om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, adviseren wij u om deze proefberekening in te vullen.

Uw actuele inkomen vormt het uitgangspunt voor het berekenen van de huurtoeslag. Op het formulier vult u een schatting in van uw inkomen voor het komende jaar. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u van de Belastingdienst een beschikking. Hierin staat het bedrag dat u maandelijks gaat ontvangen. De huurtoeslag ontvangt u als voorschot. In het opvolgende jaar krijgt u een eindafrekening. 

Huurtoeslag ontvangen

Huurtoeslag wordt rechtstreeks door de Belastingdienst overgemaakt aan u als huurder. Eventuele verrekeningen lopen dan ook direct tussen de Belastingdienst en u.

Tussentijdse wijzigingen? Geef ze door

Om een goede berekening van uw huurtoeslag te kunnen maken, is de Belastingdienst afhankelijk van de gegevens die u verstrekt. Die moeten altijd 100% actueel zijn. Veranderingen (zoals een hoger of lager inkomen of verhuizing van een medebewoner) kunnen de hoogte van de huurtoeslag beïnvloeden. Geef daarom alle wijzigingen in uw situatie direct door via www.toeslagen.nl. Of het nu gaat om uw inkomen, uw gezin of uw leefsituatie.