Onderhoud

Casade zorgt ervoor dat uw woning technisch in een goede staat verkeert op het moment dat u de woning gaat huren. Daarna is het de taak van de huurder(s) én Casade om ervoor te zorgen dat de woning in die goede staat blijft. Het goed onderhouden van de woning staat daarbij centraal.

Soorten onderhoud

Op verschillende momenten voert Casade onderhoud uit in en aan uw woning:

1. Op uw verzoek
Dit onderhoud vindt plaats nadat u een reparatieverzoek indient. Denk aan een deur die niet meer sluit of een lekkage in de doucheruimte.
Reparatieverzoeken kunt u op de volgende manieren melden: 

  • Via MijnCasade
  • Per e-mail naar info@casade.nl
  • Telefonisch via: 0800 55 222 22 (gratis)

Op de pagina 'reparatie' vindt u meer informatie over reparatieverzoeken.

2. Bij verhuizing
Dit onderhoud vindt plaats na vertrek van een huurder uit een woning en vóór de intrekvan een nieuwe huurder. Dat kan variëren van het verwisselen van sloten tot grotere werkzaamheden, bijvoorbeeld als de vertrokken bewoner niet heeft meegedaan aan een eerder project voor woningverbetering.

3. Planmatig onderhoud
Hierbij gaat het om het onderhoud dat Casade vooraf inplant. Het gaat dan om werkzaamheden die steeds terugkomen. Denk aan het buitenschilderwerk, maar ook aan het controleren en reinigen van cv-ketels. Wij streven er naar onze bewoners aan het begin van elk jaar te informeren over de aanstaande onderhoudsbeurt. Daarbij geven we ook aan welke werkzaamheden we in en aan de woningen gaan uitvoeren. Op de pagina planning onderhoud leest u hier meer over.

Bij elk planmatig onderhoud bepalen we hoe we onze bewoners tijdig kunnen informeren. Dat kan variëren van een enkele brief (bijvoorbeeld als er alleen maar geschilderd wordt) tot een of meerdere bewonersbijeenkomsten, gevolgd door een informatieboekje.

4. Woningverbetering
Ondanks het uitvoeren van onderhoud zijn woningen na verloop van tijd toe aan een wat grotere opknapbeurt. Dat kan bestaan uit meer of minder ingrijpende werkzaamheden in en rondom uw woning. Denk aan het vervangen en/of opnieuw betegelen van keuken, toilet, doucheruimte of overige ruimten in uw woning. Denk ook aan het repareren of vervangen van kozijnen, deuren, daken, dakgoot en/of het verfraaien van het totale straatbeeld.

Bij elke woningverbetering bepalen we hoe we onze bewoners tijdig kunnen informeren. Dat doen we niet alleen via een uitgebreid informatieboekje, maar ook via meerdere bewoners- en panelbijeenkomsten.

5. Huurdersonderhoud
Huurders moeten zelf ook onderhoud uitvoeren aan hun woning. Het gaat dan vooral om klein dagelijks onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan het smeren van sloten, het binnenschilderwerk, ontstoppen van riolering en sifons en het verwijderen van vogelnesten uit schoorstenen of ventilatiekanalen. In de folder Reparaties uitvoeren vindt u ons Onderhouds-ABC. Hierin leest u welk onderhoud Casade uitvoert en welk onderhoud u zelf dient uit te voeren. Ook komen de mogelijkheden van het serviceabonnement aan de orde.
Bij goed onderhoud, hoort ook de tuin. Lees hier regels en tips voor tuinonderhoud. Als huurder van Casade kunt u bij ons tuingereedschap lenen. Meer daarover leest u in de flyer "Uitleen tuingereedschap".

Hinder

Werkzaamheden aan de woning kunnen zorgen voor hinder, bijvoorbeeld bouwstof, bouwgeluid, geen warm water, etc.  Casade informeert huurders tijdig over de aard van de werkzaamheden en daarbij mogelijke hinder. Uiteraard doet Casade haar uiterste best om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

Financiële vergoeding bij ongerief

Bij bepaalde onderhouds- of verbeteringswerkzaamheden in uw woning ontvangt u een financiële vergoeding. Als we bijvoorbeeld in een woning alle kozijnen vervangen, krijgt u een bedrag van € 200,-. Bij de uitvoering van woningverbetering ontvangen alle bewoners deze vergoeding. De betaling van bedragen vindt plaats na de oplevering.

Regelingen of regels kunnen tussentijds veranderen. Dat geldt ook voor alle genoemde bedragen. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen daarom geen rechten worden ontleend.