Storingen CV-ketel

Wat kunt u verwachten bij het verhelpen van een storing aan de cv-ketel buiten kantooruren?

Casade heeft een servicecontract waarin het niet vanzelfsprekend is dat alle storingen aan de cv-ketel direct dezelfde dag binnen een paar uur verholpen worden. Bij algemene storingen aan de cv-ketel en bij een buitentemperatuur hoger dan 0 graden, moet de storing uiterlijk binnen 24 uur verholpen worden. Als de nachttemperatuur kouder is dan 0 graden worden storingen die vóór 20.00 uur gemeld zijn binnen 4 uur verholpen. Storingen die na 20.00 uur gemeld zijn worden de volgende ochtend verholpen.

Prioritering storingen CV-ketel (verwarming/warm tapwater)

Storingen aan technische installaties, als bijvoorbeeld de verwarming, zijn helaas niet te voorkomen. Dit ondanks preventief onderhoud en ondanks het feit dat de verwarmingsketels doorgaans na 18 jaar vervangen worden. Bij storingen kunt u rechtstreeks een installateur bellen. Het telefoonnummer staat in de meeste gevallen op de CV-ketel.

Casade heeft afspraken gemaakt met de installateurs over het oplossen van storingen. Voor storingen met een hoge en gemiddelde prioriteit gelden die afspraken voor alle dagen in de week, inclusief zon- en feestdagen. Voor storingen met een lage prioriteit wordt gewerkt met werkdagen.

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke en minder belangrijke storingen, met daarbij aangegeven wat de reactietijd is van de installateur.

Prioriteit:

Soort storing:

Storing opgelost:

Hoog

Storingen die gevaar opleveren voor de gebruiker

Wordt met voorrang aangepakt: uiterlijk binnen
2 uur na melding opgelost

Spuitend water uit radiator of leiding

Uiterlijk binnen 2 uur na melding opgelost

Gaslek in/bij CV-ketel

Uiterlijk binnen 2 uur na melding opgelost

Algemene storing bij nachttemperatuur van lager dan 0 graden

  • Gemeld vóór 20.00 uur: op afspraak verhelpen binnen uiterlijk 4 uur.
  • Gemeld na 20.00 uur: de eerstvolgende dag verhelpen tussen 08.00 en 12.00 uur, tenzij anders afgesproken met de huurder.

Middel

Algemene storing bij nachttemperatuur van hoger dan 0 graden

Uiterlijk binnen 24 uur na melding opgelost, tenzij anders afgesproken met huurder. Veelal dus uiterlijk de eerstvolgende dag.

Geen warm water in individuele woning

Uiterlijk binnen 24 uur na melding opgelost, tenzij anders afgesproken met huurder. Veelal dus uiterlijk de eerstvolgende dag.

Laag

Radiator/leiding lekt water

Storing is binnen 2 werkdagen na melding verholpen, tenzij met de huurder anders wordt afgesproken.

Radiator blijft warm

Thermostaatkraan blijft “plakken”

Pomp maakt herrie

Thermostaat wijkt af

Op afspraak met de huurder.

Radiator wordt niet warmer dan lauw

Op afspraak met de huurder.