Overlast

Wat kunt u doen bij overlast?

Burenruzies zijn altijd in de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid. Hebt u regelmatig last van uw buren en heeft dit invloed op uw woonplezier? Nodig dan uw buren eens uit voor een kop koffie en breng uw ergernissen ter sprake. Dat is niet altijd makkelijk, maar een vriendelijk gesprek lost vaak al veel op. Meestal hebben uw buren namelijk niet door dat zij u tot last zijn. Vaak is het al voldoende om ze hier vriendelijk op aan te spreken. Door een goed gesprek komt u van elkaar te weten waar u beiden rekening mee moet houden en kunt u goede afspraken maken.

Waar let u op bij een gesprek?

 • Wacht niet te lang met uw klachten. Ga naar uw buren wanneer u overlast ondervindt.
 • Vraag uw buren eerst of ze tijd hebben om met u te praten. Als dat niet zo is, probeer dan een afspraak te maken. Zoek voor beide partijen een passend moment en neem er de tijd voor.
 • Praat met uw buren wanneer u rustig bent. Niet op het moment dat u boos bent. De boodschap komt dan niet goed over en de kans is groot dat u ruzie krijgt.
 • Leg zo goed mogelijk uit waarvan u precies last hebt, op welke tijden en wat daarvan voor u de gevolgen zijn.
 • Vraag uw buren of ze ook wel eens last van u hebben. Misschien komt u er tijdens het gesprek achter dat uw buren zich ook wel eens aan u ergeren.
 • Bedenk vooraf een paar oplossingen voor het probleem: samen werken aan oplossingen werkt beter dan elkaar verwijten maken.
 • Blijf rustig als uw buren boos worden tijdens het gesprek. Achter boosheid zit vaak schrik, angst of schaamte. Als u kalm blijft, worden uw buren meestal ook weer rustig.
 • Dreig niet, dat werkt alleen maar averechts.
 • Probeer samen afspraken te maken waar beide partijen zich prettig bij voelen. 

De website van de overheid geeft nog meer tips bij geluidsoverlast van buren

Een brief sturen

Reageren uw buren afwijzend op uw signalen van overlast? Of durft u zelf uw buren niet aan te spreken? Dan kunt u hen een brief schrijven. Probeer zo vriendelijk mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door te schrijven dat u dénkt dat zij de overlast veroorzaken. Zonder dat u hen meteen beschuldigt. Vraag in uw brief ook of uw buren met u over een oplossing willen praten en daarover contact met u willen opnemen. Vergeet daarbij niet om duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Buurtbemiddeling

Als de irritatie zo hoog is opgelopen dat praten met uw buren niet meer lukt, kunt u gebruikmaken van buurtbemiddeling. Die is gratis en wordt via ContourdeTwern in de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk verzorgd door een aantal goed getrainde vrijwilligers. Samen met een onpartijdige buurtbemiddelaar probeert u dan om tot een oplossing te komen waar beide partijen blij mee zijn. In meer dan de helft van de gevallen wordt door buurtbemiddeling een passende oplossing gevonden.

Voor meer informatie over buurtbemiddeling kunt u contact opnemen met ContourdeTwern via telefoonnummer 0416-333445 of kijk op de website: www.contourdetwern.nl.

Overlast melden bij de politie

Meld overlast bij de politie (0900-8844), nadat u eerst geprobeerd hebt met de veroorzaker te praten. Let erop dat u niet uw mening, maar feiten en tijdstippen over de overlast doorgeeft. Zorg dat u altijd een proces-verbaal van de aangifte krijgt.

Melden bij Casade

Pas als het echt niet lukt om samen tot een oplossing te komen, kunt u ons inschakelen. Schrijf ons een brief waarin u aangeeft wat uw klachten zijn, wie ze veroorzaakt en wanneer dit gebeurt. Laat deze brief eventueel ondertekenen door buurtbewoners die dezelfde overlast ondervinden. We proberen als eerste te bemiddelen. Lukt dat niet, dan vragen we de veroorzaker nadrukkelijk om een einde te maken aan de overlast.

Blijft de overlast aanhouden en houdt de veroorzaker zich niet aan de afspraken? Dan kunnen wij besluiten een juridische procedure in gang te zetten. We gaan dan naar de rechter en eisen de ontbinding van het huurcontract en ontruiming van de woning. Voordat een rechter hiertoe overgaat, moeten we aantonen dat er alles aan gedaan is om de overlast te beëindigen. Bovendien wil de rechter ook bewijsstukken zien voor de overlast. Daarom moet u uw klachten altijd schriftelijk melden. Hoe meer bewijsmateriaal hoe beter! Vraag uw uren of ze ook overlast hebben en of ze uw verhaal willen ondersteunen. Houd schriftelijk bij wanneer – en in welke mate – de overlast plaatsvindt.

Doorverwijzing

Valt de overlastkwestie niet onder onze verantwoordelijkheid? Of is er een instantie die u beter kan helpen? Dan verwijzen we u door. U kunt dan denken aan:

 • de wijkagent, bij strafrechtelijke zaken, parkeerproblemen, voorvallen in openbare gebieden. Telefoon 0900-8844.
 • de Milieupolitie, bij vervuiling en storten huisvuil.
 • de gemeente, bij ruimtelijke ordening en groenvoorziening. 

Als praten niet meer helpt

Ervaart u overlast en helpt praten niet? Meld dit dan schriftelijk bij ons met het formulier melding overlast. U kunt het formulier mailen naar info@casade.nl of per post opsturen. Een compleet en duidelijk formulier is noodzakelijk om uw overlastmelding zorgvuldig vast te leggen en helder te krijgen. Zo kunnen we u het beste verder helpen. Uiteraard houden wij rekening met uw privacy als u overlast bij ons meldt, echter anonieme meldingen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Hebt u overlast bij ons gemeld en wilt u meer informatie over wat er nu gebeurt? Lees meer over het vervolg bij het melden van overlast