• Slide 1

Asbest

Wat is asbest?

Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit kleine, naaldvormige vezels. Het is sterk, slijtvast, hittebestendig, isolerend en goedkoop. Asbest is vroeger veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd pas bekend dat asbest risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Asbest is vanaf 1983 vrijwel niet meer toegepast en sinds 1993 verboden in Nederland.

Waar komt asbest voor?

Asbest kan voorkomen op verschillende plaatsen. Een deel van die plaatsen is zichtbaar, zoals vensterbanken, plantenbakken en colovinyl-vloerbedekking. In oudere woningen kan asbest ook onzichtbaar zijn verwerkt. Bijvoorbeeld in het beton, in het dak, de riolering of in de dragende onderdelen van een woning.

Wanneer is asbest een risico?

Asbest is pas een risico als er vezels vrijkomen. Bij inademing dringen de vezels in de longen door. Dit kan uiteindelijk gezondheidsklachten veroorzaken. Het risico wordt groter naarmate iemand langer en meer asbestvezels heeft ingeademd.

Zolang asbest niet wordt bewerkt - bijvoorbeeld door zagen, schuren of boren- komen er geen asbestvezels vrij en is er geen risico voor de gezondheid. En zelfs wanneer asbestvezels vrijkomen, is het risico klein.

Wat doet Casade aan asbest?

Voordat een woning een nieuwe huurder krijgt, bezoekt een opzichter van Casade de woning. Hij inspecteert de woning samen met de vertrekkende huurder. Hierbij kijkt de opzichter ook of er asbest in de woning aanwezig is en of dit risico’s oplevert. Zo ja, dan verwijdert Casade de asbesthoudende materialen, voordat de nieuwe huurder er komt wonen.

Het veilig weghalen van asbest gebeurt altijd in opdracht van Casade. Ook als het gaat om asbest die u of een vorige huurder zelf heeft aangebracht. U hoeft dus niet te betalen voor het saneren van de asbest.

Hoe herken ik asbest?

De kans is groot dat u asbest niet herkent. De aanwezigheid van asbest kunnen we alleen vaststellen door het materiaal in een laboratorium te onderzoeken door daarvoor opgeleide mensen.

Als u vermoedt dat er asbest in uw woning aanwezig is, neem dan gerust contact met ons op.

Wat kan ik wel en niet doen?

Belangrijk is dat u niet zomaar gaat klussen in huis. Ook het gebruik van een hogedrukreiniger op asbestverdachte materialen raden we af. Ook al hebben we een deel van onze woningen onderzocht en geen asbest aangetroffen, een vorige bewoner kan asbest gebruikt hebben voor bijvoorbeeld een verbouwing. Dit kan geen kwaad en dit kan rustig blijven zitten. Maar gaat u klussen op plekken waarvan u twijfelt of het asbest is, neem dan contact met ons op. We adviseren u graag.

Witte pakken staan voor veilig werken

Het werken met asbest brengt risico’s met zich mee. Langdurige blootstelling aan asbest kan de gezondheid ernstig schaden. Daarom zijn werknemers van asbestverwijderingsbedrijven verplicht beschermende kleding te dragen: de bekende witte pakken. Voor wie er niet dagelijks mee omgaat, kan het er bedreigend uitzien. Maar eigenlijk is het tegendeel waar. Het geeft aan dat het bedrijf zorgvuldig en veilig omgaat met asbest.

U leest ook meer informatie over asbest op de website van de GGD en de Rijksoverheid.