• Slide 1

Storingen cv-ketel

Binnen hoeveel tijd verhelpen wij een storing aan uw cv-ketel?

Casade heeft een servicecontract waarin het niet vanzelfsprekend is dat alle storingen aan de cv-ketel direct dezelfde dag binnen een paar uur verholpen worden. Bij algemene storingen aan de cv-ketel en bij een buitentemperatuur hoger dan 0 graden, moet de storing uiterlijk binnen 24 uur verholpen worden. Als de nachttemperatuur kouder is dan 0 graden worden storingen die vóór 20.00 uur gemeld zijn binnen 4 uur verholpen. Storingen die na 20.00 uur gemeld zijn worden de volgende ochtend verholpen.

Prioritering storingen cv-ketel (verwarming/warm tapwater)

Storingen aan technische installaties, als bijvoorbeeld de verwarming, zijn helaas niet te voorkomen. Dit ondanks preventief onderhoud en ondanks het feit dat de verwarmingsketels doorgaans na 18 jaar vervangen worden. Bij storingen kunt u rechtstreeks een installateur bellen. Het telefoonnummer staat in de meeste gevallen op de cv-ketel.

Casade heeft afspraken gemaakt met de installateurs over het oplossen van storingen. Voor storingen met een hoge en gemiddelde prioriteit gelden die afspraken voor alle dagen in de week, inclusief zon- en feestdagen. Voor storingen met een lage prioriteit wordt gewerkt met werkdagen.

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke en minder belangrijke storingen, met daarbij aangegeven wat de reactietijd is van de installateur.

Prioriteit: Soort storing: Storing opgelost:
Hoog Storingen die gevaar opleveren voor de gebruiker Wordt met voorrang aangepakt: uiterlijk binnen 2 uur na melding opgelost
Spuitend water uit radiator of leiding Uiterlijk binnen 2 uur na melding opgelost
Gaslek in/bij cv-ketel Uiterlijk binnen 2 uur na melding opgelost
Algemene storing bij nachttemperatuur van lager dan 0 graden > Gemeld vóór 20.00 uur: op afspraak verhelpen binnen uiterlijk 4 uur
> Gemeld na 20.00 uur: de eerstvolgende dag verhelpen tussen 08.00 en 12.00 uur, tenzij anders afgesproken met de huurder
Middel Algemene storing bij nachttemperatuur van hoger dan 0 graden Uiterlijk binnen 24 uur na melding opgelost, tenzij anders afgesproken met huurder. Veelal dus uiterlijk de eerstvolgende dag
Geen warm water in individuele woning Uiterlijk binnen 24 uur na melding opgelost, tenzij anders afgesproken met huurder. Veelal dus uiterlijk de eerstvolgende dag
Laag Radiator/leiding lekt water Storing is binnen 2 werkdagen na melding verholpen, tenzij met de huurder anders wordt afgesproken
Radiator blijft warm
Thermostaatkraan blijft “plakken”
Pomp maakt herrie
Thermostaat wijkt af Op afspraak met de huurder
Radiator wordt niet warmer dan lauw Op afspraak met de huurder