• Slide 1

Inwoning of medehuurder

Als u met meerdere personen in een huurwoning woont, hoeven niet alle bewoners van de woning ‘huurder’ te zijn. U kunt huurder zijn, maar ook medehuurder of inwonende. Wat dit voor u betekent en waar u rekening mee moet houden, leest u op deze pagina.

Samen in één woning

Staat uw naam op de huurovereenkomst vermeld? Dan bent u huurder van uw woning. Er is sprake van twee huurders als u samen met uw partner op de huurovereenkomst staat. De huurder(s) is (zijn) verantwoordelijk voor onder andere het tijdig betalen van de huur. Ook moet er sprake zijn van een goed “huurderschap”.
Daarnaast kennen we de medehuurder. De medehuurder heeft ongeveer dezelfde rechten en dezelfde plichten als de huurder.
Het kan ook zijn dat er sprake is van inwoning. Een inwonende heeft alleen het recht om bij de huurder in te wonen. De inwoner is niet verantwoordelijk voor de betaling van de huur en de overige verplichtingen van de huurder.

Inwoning

Voor inwoning hoeft u geen toestemming aan te vragen. Inwoning kan gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag. Wilt u hierover meer weten, dan geven we u graag meer informatie.

Soorten medehuurderschap

Er zijn twee soorten medehuurders: mensen met óf zonder een partnerrelatie.
Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan wordt de partner die samen met de huurder in de woning woont automatisch medehuurder. Die partner hoeft daar formeel dus niets voor te doen. Wij stellen het op prijs dat u het ons wel doorgeeft.
Hebt u als huurder alleen een vriendschappelijke of familieband met de inwonende, dan kunt u medehuurderschap aanvragen voor die persoon. Als verhuurder kunnen wij toestemming geven voor medehuurderschap. We bekijken dan onder meer of er sprake is van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding. Bovendien moet de woning al minstens twee jaar het hoofdverblijf van de kandidaat-medehuurder zijn. Tenslotte mag hij of zij geen verleden van wanbetaling of overlast hebben. Inwonende (klein)kinderen komen in de regel niet voor het medehuurderschap in aanmerking. De reden daarvoor is dat de relatie met hun ouders normaalgesproken aflopend van aard is. Op enig moment vertrekken de kinderen uit huis om een eigen huishouding te voeren. Wanneer een volwassen kind bij zijn ouders in huis woont, bijvoorbeeld om hen te verzorgen, kan het medehuurderschap wel worden aangevraagd. Of wij daarmee instemmen hangt dan vooral af van de reden waarom het kind nog daar woont en of hij/zij een duurzame gemeenschappelijke huishouding mee voert.

Medehuurderschap schriftelijk aanvragen

U moet als huurder schriftelijk medehuurderschap aanvragen, samen met de kandidaat medehuurder. Dat kan via het formulier medehuurderschap. Vergeet niet een kopie van het identiteitsbewijs van de kandidaat medehuurder bij te sluiten.
Voor medehuurderschap stellen wij als voorwaarde dat de medehuurder ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente waar het het adres van woning is waarvoor medehuurderschap wordt aangevraagd.

Medehuurderschap beëindigen

Als de medehuurder de woning verlaat moet hij of zij, zijn of haar gedeelte van de huur opzeggen. Dat kan via Mijn Casade. Als de huurder de huurovereenkomst opzegt of overlijdt, wordt de medehuurder huurder.

De rechten en plichten van bewoners bij het einde van een relatie

Het einde van een relatie betekent vaak dat de (ex-)partners niet meer bij elkaar willen wonen. Soms blijft een van de twee achter, soms besluiten beide personen te verhuizen.

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beiden evenveel rechten op de woning.
Als getrouwde huurders of geregistreerde partners besluiten uit elkaar te gaan, dan gaat het huurcontract over op degene die wil achterblijven. Degene die het huurcontract heeft getekend was weliswaar officiële huurder, maar zijn of haar partner is door het huwelijk of het geregistreerd partnerschap van rechtswege medehuurder geworden. Het kan natuurlijk gebeuren dat de twee (ex-)partners het er niet over eens kunnen worden wie er in de woning achterblijft. Het inschakelen van een advocaat is dan nodig. De kantonrechter kan dan in een echtscheidingsprocedure een uitspraak doen.

Tijdelijk in gebruik geven van de woning

Huurders kunnen ons toestemming vragen om hun woning ‘tijdelijk in gebruik te geven’. Bijvoorbeeld wanneer ze zelf voor een bepaalde periode (maximaal 1 jaar) naar het buitenland vertrekken. De huurder kan zelf iemand aandragen of ons vragen of er kandidaten bij ons bekend zijn. De huurder blijft verantwoordelijk voor de betaling van de huur en het nakomen van de overige verplichtingen als huurder.