• Slide 1

Woning aanpassen

Zelf klussen

Fijn wonen is ook uzelf thuis voelen en uw woning inrichten naar uw eigen smaak. Dan wilt u wel eens wat veranderen aan uw woning. Veel huurders pakken zo’n klus zelf aan. Tegen zelf klussen hebben wij geen bezwaar. In tegendeel, wij adviseren u graag. Voordat u iets aan uw woning gaat veranderen, is het verstandig eerst onze spelregels te raadplegen.

Veranderingen aanbrengen? Alleen volgens de spelregels

We geven u zoveel mogelijk vrijheid om uw woning naar uw smaak in te richten, maar we kunnen niet alle veranderingen zomaar toestaan. Daarom hanteren we een aantal spelregels. Dat doen we vooral om te kunnen beoordelen of veranderingen die u aanbrengt, kunnen blijven zitten als u de woning weer verlaat.

Wilt u iets veranderen? Zorg dan dat zo’n verandering voldoet aan de eisen uit de brochure woning veranderen. Dan kunt u de verandering bij het verlaten van de woning vaak gewoon laten zitten. Anders kan dat alleen als de nieuwe huurder de veranderingen overneemt. Bij sommige veranderingen kunt u zelfs een vergoeding krijgen op het moment dat u de woning gaat verlaten.

Lees de spelregels goed door. Vraag toestemming aan, waar we dat van u vragen. En neem bij twijfel altijd contact met ons op.

Medisch noodzakelijke aanpassing

U wilt graag zelfstandig blijven wonen, maar u hebt problemen met bijvoorbeeld traplopen, drempels of douchen? Vaak kan uw probleem met een paar simpele aanpassingen (deels) worden verholpen. Soms zijn er ingrijpende maatregelen nodig en in een enkel geval is een verhuizing zelfs noodzakelijk.

Woningaanpassingen vraagt u aan bij de gemeente

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor woningaanpassingen of een eventuele verhuizing naar een aangepaste woning. Voor het aanvragen van de verschillende WMO-voorzieningen kunt u terecht bij het gemeentehuis of de website van de gemeente waarin u woont.

De gemeente vraagt een medisch advies op

Na het indienen van een aanvraag vraagt de gemeente een onafhankelijk medisch advies op. De betrokken instantie adviseert de gemeente over de medische noodzaak van de gewenste aanpassing. Op basis van het advies wordt een programma van eisen opgesteld dat als basis dient voor verdere maatregelen.

Er zijn verschillende oplossingen:

  • De huurwoning van Casade waarin u nu woont wordt als dat nodig is aangepast. Op basis van het programma van eisen vraagt de gemeente toestemming aan Casade voor het aanbrengen van wijzigingen in de woning. Bij kleine aanpassingen zoals een douchestoel, beugels of het wegnemen van drempels, is alleen een melding van de gemeente voldoende. Wel moet Casade instemmen met de aan te brengen wijzigingen. Afhankelijk van de gemeente waarin u woont, worden de aanpassingen door Casade of de gemeente uitgevoerd.
  • U moet verhuizen naar een andere al aangepaste of nog aan te passen woning. De gemeeente stelt hierbij een verhuisadvies op waarbij verhuizen noodzakelijk is.