• Slide 1

Woningruil

Het ruilen van uw huurwoning is mogelijk. Hier zijn wel regels aan verbonden, zowel voor u als voor de persoon waarmee u de woning wilt ruilen.

Woningruil kan uitkomst bieden wanneer uw woonsituatie is veranderd en u bijvoorbeeld groter of juist kleiner wilt gaan wonen. U zoekt dan zelf iemand waarmee u van woning wilt ruilen. U moet het met de andere huurder wel helemaal eens zijn over de woningruil, bijvoorbeeld dienen de woonruimten door beide huurders geaccepteerd te worden in de staat waarin ze op dat moment verkeren. Het is ook mogelijk van woning te ruilen met een huurder die niet van Casade huurt of die buiten ons werkgebied woont. Ruilen tussen huurders en woningeigenaren is overigens ook mogelijk. Casade bemiddelt niet bij woningruil.

Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Zijn beide huurders het met elkaar eens over de woningruil? Dan kan de aanvraag worden gestart. Beide partijen vullen daarvoor het formulier Woningruil in, dat u ook in de woonpunten kunt verkrijgen. Tevens moeten onderstaande documenten ingeleverd worden:

  • Kopie paspoort of identiteitskaart van beide aanvragers.
  • Inkomensverklaring van de Belastingdienst van beide aanvragers.
  • Als één van de aanvragers geen huurder van Casade is, moet een verhuurdersverklaring van deze verhuurder worden bijgevoegd. Deze kunt u opvragen bij uw verhuurder. Een verhuurdersverklaring bevat informatie over eventuele huurachterstand en bewoning.
  • Uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie van beide aanvragers.

Zonder deze documenten kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Spelregels

Als de aanvraag compleet ingediend is, maken we een afspraak om de staat van de woning te beoordelen. Als één van beide partijen niet bij ons huurt, nemen we ook met de andere verhuurder contact op. Als uw woning in orde is, geven we schriftelijk toestemming om te ruilen. Pas op het moment dat de andere verhuurder ook zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven, kan er definitief sprake zijn van woningruil. Dan spreken we ook een datum af om de huurcontracten te ondertekenen. Daarna kunt u daadwerkelijk verhuizen.
 
Aan de hand van de volgende voorwaarden beoordelen we of woningruil mogelijk is:

  • Er mag geen sprake zijn van slechte bewoning of overlast.
  • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden die voor de betreffende woningen gelden: inkomen, samenstelling huishouden en doelgroep. Zo kunnen we een seniorenwoning niet aan een gezin verhuren.
  • U dient akkoord te gaan met de geharmoniseerde huurprijs. Een geharmoniseerde huurprijs wil zeggen dat de huurprijs van de nieuwe huurovereenkomst wordt aangepast aan de kwaliteit van de woning.
  • Woningen die verkocht of gesloopt gaan worden, kunnen we niet ruilen. 
  • Tot twee jaar na de woningruil kunt u bij ons geen andere woning huren. 
  • De feitelijke verhuizing mag pas plaatsvinden ná onze schriftelijke toestemming.

Bij huurachterstand bekijken we de persoonlijke situatie afzonderlijk. U mag in elk geval geen financiële verslechtering van uw situatie verwachten.