Geschillencommissie Woning in Zicht

Geschillencommissie Woning in Zicht

Heeft u een klacht ingediend bij Casade en bent u niet tevreden over de afhandeling hiervan? Of komt u met Casade niet tot een oplossing van het probleem? Dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Woning in Zicht. Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten op een eerlijke en open manier.

Veel gevraagd over Geschillencommissie Woning in Zicht

Ik heb mijn klacht ingediend bij de Geschillencommissie. Hoe gaat het nu verder?

De Geschillencommissie Woning in Zicht is een onafhankelijke commissie. Zij heeft de taak uw klacht te beoordelen en vervolgens advies uit te brengen aan het bestuur van Casade.

De Geschillencommissie Woning in Zicht vergadert maandelijks. U ontvangt het besluit na de eerstvolgende vergadering.

Meer informatie leest u op de website van de geschillencommissie.

Met welke geschillen kan ik terecht bij de Geschillencommissie?

Een geschil kan over heel diverse onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld over een reparatie die niet naar tevredenheid is verlopen, maar ook over de wijze waarop u door medewerkers of het management van Casade bent behandeld. 
 
Meer informatie over het indienen van een geschil leest u op de website van de Geschillencommissie Woning in Zicht.

Wat zijn de contactgegevens van de Geschillencommissie?

De contactgegevens van de geschillencommissie zijn:

Geschillencommissie Woning in Zicht
Postbus 488
5000 AL Tilburg

www.geschillen-commissie.nl

Hoe dien ik een geschil in bij de Geschillencommissie?

Heeft u een klacht bij ons ingediend, maar komen we samen niet tot een oplossing? U kunt dan uw geschil indienen bij de Geschillencommissie Woning in Zicht.

Gebruik hiervoor het contactformulier op de website van de Geschillencommissie Woning in Zicht.

Vertalen / Translate