Service- en stookkosten

Servicekosten zijn een vergoeding voor bijvoorbeeld schoonmaak, tuinonderhoud en glasverzekering. De hoogte van de servicekosten verschilt per woning. In een flat betaalt u meer dan in een eengezinswoning. U betaalt een voorschotbedrag. Eenmaal per jaar verrekenen wij de werkelijke kosten met het door u betaalde voorschot. U krijgt dan geld terug of u moet bijbetalen.

Veel gevraagd over Service- en stookkosten

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

U betaalt maandelijks een voorschot voor de servicekosten. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

  • Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug.
  • Waren de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij.

Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening.

Ik weet niet of ik een serviceabonnement heb. Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

U kunt dit op verschillende manieren zien:

  • In uw huurovereenkomst
  • In Mijn Casade bij het onderdeel contracten
  • In de brief over de jaarlijkse huurverhoging die u ieder jaar voor 1 mei ontvangt 

Ik heb meters op de radiatoren voor mijn stookkosten. Hoe lezen jullie die uit?

De meters worden op afstand uitgelezen. U hoeft daar zelf niets voor te doen of voor thuis te blijven..

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli.

Over mijn afrekening servicekosten betaal ik administratiekosten. Waar bestaan die kosten uit?

Wij voeren werkzaamheden uit om de servicekosten administratief te verwerken.

De administratiekosten zijn een vergoeding voor deze werkzaamheden.

 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

-          Het boeken en betalen van facturen.

-          Het opstellen van afrekeningen.

-          Het berekenen van de verdeling van de kosten.

-          Het maken van een voorstel voor de nieuwe voorschotten.

-          Het beantwoorden van vragen over de afrekeningen.

 

De administratiekosten zijn door ons vastgesteld op 5% van de totale servicekosten.

Wij brengen deze jaarlijks bij de afrekening servicekosten bij u in rekening.

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Wij ontvangen van onze leveranciers een keer per jaar de afrekening. Die rekeningen zijn de basis voor de afrekening van uw servicekosten. De nieuwe voorschotten berekenen wij op basis van nieuwe prijzen die onze leveranciers aan ons doorgeven.

Ik moet meterstanden doorgeven aan maar heb geen sleutel van de meterkast. Wat nu?

Maak dan even een afspraak met de wijkbeheerder. Hij helpt u verder!

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Servicekosten betaalt u voor de levering van bepaalde producten en diensten. U kunt hierbij denken aan het schoonhouden van portieken en algemene ruimten, groenonderhoud en het stroomverbruik van de lift en in de algemene ruimten.

Wanneer krijg ik een afrekening stookkosten?

De meeste huurders ontvangen de afrekening stookkosten binnen een aantal maanden nadat de stookperiode is afgelopen.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

De servicekosten rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met u af. U krijgt de afrekening op uw nieuwe adres.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Het voorschotbedrag passen wij één keer per jaar aan op 1 juni of 1 augustus. Het nieuwe voorschotbedrag staat in de brief die u ontvangt over de afrekening van de servicekosten.

Wanneer krijg ik een afrekening van WKO (warmte en koude opslag)

De meeste huurders ontvangen de afrekening aan het begin van het jaar.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar servicekosten betalen?

U betaalt servicekosten zolang de huurovereenkomst loopt. De afrekenperiode ziet u op de jaarlijkse afrekening. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook aan een energieleverancier.

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes van uw woongebouw. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen en bergingen en stroomverbruik van liften.

Om deze kosten te verlagen plaatsen we steeds meer zonnepanelen op appartementengebouwen. De opbrengst gaat naar al onze huurders die servicekosten betalen!

Stel uw vraag

Vertalen / Translate