Service- en stookkosten

Servicekosten zijn een vergoeding voor bijvoorbeeld schoonmaak, tuinonderhoud en glasverzekering. De hoogte van de servicekosten verschilt per woning. In een flat betaalt u meer dan in een eengezinswoning. U betaalt een voorschotbedrag. Eenmaal per jaar verrekenen wij de werkelijke kosten met het door u betaalde voorschot. U krijgt dan geld terug of u moet bijbetalen.

Veel gevraagd over Service- en stookkosten

De ramen van ons woongebouw zijn niet goed gewassen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Betaalt u servicekosten voor het ramen wassen? U vindt de schoonmaakschema's in de algemene ruimte. Is het schoonmaakbedrijf niet geweest of is er niet volgens afspraak schoon gemaakt? Meld dit dan bij de wijkbeheerder of bel ons via 0800 55 222 22.

Ik weet niet of ik een serviceabonnement heb. Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Algemeen

U kunt dit op verschillende manieren zien:

 • In uw huurovereenkomst
 • In Mijn Casade bij het onderdeel contracten
 • In de brief over de jaarlijkse huurverhoging die u ieder jaar voor 1 mei ontvangt 

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

Algemeen

U betaalt maandelijks een voorschot voor de servicekosten. Jaarlijks berekenen we de werkelijk gemaakt kosten.

 • Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug.
 • Zijn de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij.

Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Algemeen

Het voorschotbedrag passen wij één keer per jaar aan op 1 juni of 1 augustus. Het nieuwe voorschotbedrag staat in de brief die u ontvangt over de afrekening van de servicekosten.

Ik moet meterstanden doorgeven aan maar heb geen sleutel van de meterkast. Wat nu?

Algemeen

Maak dan even een afspraak met de wijkbeheerder. Hij helpt u verder!

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Algemeen

Servicekosten betaalt u voor de levering van bepaalde producten en diensten. U kunt hierbij denken aan het schoonhouden van portieken en algemene ruimten, groenonderhoud en het stroomverbruik van de lift en in de algemene ruimten.

Wanneer krijg ik een afrekening stookkosten?

Algemeen

De meeste huurders ontvangen de afrekening stookkosten binnen een aantal maanden nadat de stookperiode is afgelopen.

Wanneer krijg ik een afrekening van de WKO (warmte- koudeopslag)?

Algemeen

U betaalt maandelijks een voorschot voor de WKO. Jaarlijks berekenen we de werkelijk gemaakt kosten.

Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug.
Zijn de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij.         

Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening. Deze ontvangt u vóór 1 juli van het volgende jaar.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook aan een energieleverancier.

Algemeen

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes van uw woongebouw. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen en bergingen en stroomverbruik van liften.

Om deze kosten te verlagen plaatsen we steeds meer zonnepanelen op appartementengebouwen. De opbrengst gaat naar al onze huurders die servicekosten betalen!

Wij maken ons trappenhuis zelf schoon. Kunnen jullie dat voor ons doen?

Algemeen

Dat kan, als tenminste 70 procent van alle huurders in uw woongebouw dat ook wil. Als wij de schoonmaak regelen, betaalt u hiervoor via de servicekosten. 

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

De servicekosten rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met u af. U krijgt de afrekening op uw nieuwe adres.

Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen? De huur wordt door een instantie betaald.

Algemeen

Betaalt sociale zaken uw huur? Dan krijgt u de servicekosten terug op uw eigen rekening. In alle andere gevallen maken we het over op het rekeningnummer dat bij ons bekend is en waarvan u de huur betaalt.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. 5% van die kosten berekenen wij door aan onze huurders.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

Algemeen

De totale servicekosten worden verdeeld over alle woningen in het gebouw. De kosten van leegstaande woningen betalen wij.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar servicekosten betalen?

Algemeen

U betaalt servicekosten zolang de huurovereenkomst loopt. De afrekenperiode ziet u op de jaarlijkse afrekening. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting.

Ik heb meters op de radiatoren voor mijn stookkosten. Hoe lezen jullie die uit?

Algemeen

De meters worden op afstand uitgelezen. U hoeft daar zelf niets voor te doen of voor thuis te blijven..

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Algemeen

Wij ontvangen van onze leveranciers een keer per jaar de afrekening. Die rekeningen zijn de basis voor de afrekening van uw servicekosten. De nieuwe voorschotten berekenen wij op basis van nieuwe prijzen die onze leveranciers aan ons doorgeven.

Over mijn afrekening servicekosten betaal ik administratiekosten. Waar bestaan die kosten uit?

Algemeen

Wij voeren werkzaamheden uit om de servicekosten administratief te verwerken.

De administratiekosten zijn een vergoeding voor deze werkzaamheden. Dit is wettelijk bepaald.

 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

-          Het boeken en betalen van facturen.

-          Het opstellen van afrekeningen.

-          Het berekenen van de verdeling van de kosten.

-          Het maken van een voorstel voor de nieuwe voorschotten.

-          Het beantwoorden van vragen over de afrekeningen.

 

De administratiekosten zijn vastgesteld op 5% van de totale servicekosten.

Wij brengen deze jaarlijks bij de afrekening servicekosten bij u in rekening.

Hoe berekent Casade mijn maandelijkse nieuwe voorschot voor stroomverbruik?

Algemeen

We berekenen uw maandelijkse voorschot voor stroomverbruik met deze informatie:

 • Het verbruik in 2023.
 • Het vervallen van het prijsplafond van de overheid in 2024.
 • De prijsstijging in het nieuwe contract van ENGIE: onze energieleverancier voor de algemene ruimtes in uw woongebouw.
 • Onze schatting van de kosten van het netbeheer per 1 januari 2024.

Kan ik mijn voorschot 'stroomverbruik' aanpassen?

Algemeen

Nee, het voorschot voor stroomverbruik kan niet worden aangepast. Dit om te voorkomen dat u moet bijbetalen bij de afrekening servicekosten.

Ik kan de verhoging van mijn servicekosten echt niet betalen en ik maak me hier zorgen over. Wat kan ik doen?

Algemeen

Blijf niet lopen met zorgen, maar deel ze met ons. Bel ons gerust of kom bij ons langs: we staan voor u klaar.

We bespreken dan samen uw situatie en we kunnen bijvoorbeeld een betalingsregeling afspreken. Ook hebben wij contacten met organisaties die gespecialiseerd zijn in het bieden van hulp bij (beginnende) schulden.

Mijn woongebouw heeft blokverwarming, krijg ik energiecompensatie?

Algemeen

De overheid geeft bewoners met blokverwarming een vergoeding, als de prijzen die zij betalen voor energie boven bepaalde bedragen zijn. In 2023 zijn deze bedragen als volgt:

 • Gas: € 0,71 per m3 of hoger
 • Elektriciteit: € 0,20 per kWh of hoger

De bedragen die u in 2023 via het contract van Casade voor gas en elektriciteit betaalt zijn:

 • Gas: € 0,18 per m3
 • Elektriciteit: € 0,05 per kWh

De bedragen die u betaalt zijn veel lager dan de bedragen die de overheid als minimum gebruikt voor een vergoeding. U krijgt dus geen vergoeding van de overheid. Maar gelukkig betaalt u via het contract van Casade tot 2024 nog heel lage prijzen!

De vergoeding van de overheid in 2024 is nog niet bekend.

Ik maak zelf mijn huur en servicekosten elke maand over of heb een periodieke afschrijving ingesteld bij mijn bank. Moet ik iets doen als deze kosten stijgen?

Algemeen

Ja, u moet zelf zorgen dat u vanaf het moment dat deze kosten stijgen, u het nieuwe huurbedrag met het aangepaste voorschotbedrag goed overmaakt.

Heeft Casade de prijsafspraken met de energieleverancier wel scherp gemaakt en goed onderhandeld?

Algemeen

Jazeker! Samen met een energieadviseur hebben we de slimste inkoop gedaan en op het moment van inkopen het beste tarief afgesproken. We willen de energiekosten voor onze bewoners zo laag mogelijk houden. Helaas hebben we, net als iedereen, te maken met prijsstijgingen.

Ik heb een automatische incasso voor mijn huur en servicekosten. Moet ik iets doen als deze kosten stijgen?

Algemeen

Nee, u hoeft niets te doen. Wij verwerken de verhoging automatisch in uw incasso.