• Slide 1

Huurtoeslag

In Nederland heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Als u in verhouding tot uw inkomen teveel geld kwijt bent aan huur, kunt u een bijdrage van de Belastingdienst krijgen, de zogenaamde huurtoeslag.

Komt u in aanmerking?

Huurtoeslag wordt verstrekt door de overheid. Deze regeling geldt alleen voor zelfstandige woningen. Factoren die bepalen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag zijn uw inkomen, uw vermogen, uw huurprijs, uw gezinssituatie en uw leeftijd. U krijgt geen huurtoeslag als uw inkomen te hoog is of als u in een te dure huurwoning woont. Met andere woorden, de woning moet ‘passend’ zijn.

Huurtoeslag aanvragen

U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. Dat kan via de Belastingtelefoon (0800 0543) of via het aanvraagformulier op de website www.toeslagen.nl. Hier kunt u tevens een proefberekening maken. Uw actuele inkomen vormt het uitgangspunt voor het berekenen van de huurtoeslag. Op het formulier vult u een schatting in van uw inkomen voor het komende jaar. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u van de Belastingdienst een beschikking. Hierin staat het bedrag dat u maandelijks gaat ontvangen. De huurtoeslag ontvangt u als voorschot. In het opvolgende jaar krijgt u een eindafrekening.