Inkomensverklaring

Reageren op een huurwoning tot € 710,68? Dan hebt u een actuele inkomensverklaring nodig. Uw inkomensverklaring is opvraagbaar bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.

Wat is een inkomensverklaring?

Casade wordt door de overheid verplicht om woningen met een huur tot € 710,68 toe te wijzen aan huishoudens met een verzamelinkomen van maximaal € 35.739,-. Voor het verhuren van deze sociale huurwoningen heeft Casade een inkomensverklaring nodig van de toekomstige huurder(s). Dit is een officieel document van de Belastingdienst waarin uw belastbaar inkomen staat.

Vraag direct een inkomensverklaring aan

Om een woning met een huurprijs tot € 710,68 aan een huurder te kunnen toewijzen, hebben wij een recente inkomensverklaring nodig van de toekomstige huurder en eventuele partner. Vraag de inkomensverklaring dus zo snel mogelijk aan bij de Belastingdienst! Dat kan via telefoonnummer 0800-0543.

Als u hebt gereageerd op een woning en wij nemen contact met u op voor een aanbiedingsgesprek, dan dient u de inkomensverklaring tijdens het gesprek te kunnen overhandigen. Zonder deze verklaring kan Casade niet beoordelen of de huurprijs van een bepaalde woning past bij uw inkomen; zonder recente inkomensverklaring mag Casade u dan ook geen woning te huur aanbieden. Vraag de inkomensverklaring daarom direct aan als u op een woning wilt reageren en zorg dat u het document op tijd in huis hebt!

Inkomensverklaring 2015

De inkomensverklaring over 2015 kunt u telefonisch aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543.

Waarom deze regel?

De overheid stelt extra eisen aan woningcorporaties in de woonruimteverdeling van huurwoningen met een huur beneden de maximale huurtoeslaggrens (momenteel € 710,68 per maand). De regel is dat woningcorporaties minimaal 90% van deze huurwoningen moeten toewijzen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot € 35.739,-. Dit zodat deze betaalbare huurwoningen alleen worden verhuurd aan mensen met een daarvoor passend inkomen.