• Slide 1

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Mogelijk vindt u het antwoord in de veel gestelde vragen hieronder. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via info@casade.nl of bel gratis 0800 55 222 22.

Ik zoek een woning. Hoe werkt dat?
Casade heeft een aanbod in huurwoningen en koopwoningen. Om te reageren op het actuele aanbod van huurwoningen moet u ingeschreven zijn bij Casade. Het woningaanbod huur kunt u vinden op de website onder ‘ik wil huren’. Het woningaanbod wordt elke dag vernieuwd en hebt u één week de tijd om te reageren op dit aanbod. Reageren op een huurwoning doet u door op ‘reageer op deze woning’ te klikken. Uw reactie wordt dan online verwerkt. U krijgt hiervan een melding op uw scherm. 

Het aanbod aan koopwoningen vindt u op onze speciale website www.kopenbijcasade.nl. Als u interesse hebt in een koopwoning kunt rechtstreeks contact opnemen met de makelaar die bij de informatie over de koopwoning vermeld staat.
Hoe zie ik op welke plaats ik sta na mijn reactie op een woning?
Na de sluitingsdatum kunt u de volgorde van elke selectie zien in Mijn Casade. Klik aan de rechterkant van de startpagina 'woning zoeken' open. U ziet dan onder 'mijn reacties' de eerste tien kandidaten van de woning. Als u op de eerste plaats staat nemen wij per e-mail contact met u op.
Ik ben uitgenodigd voor een aanbiedingsgesprek. Kan ik dan ook nog in aanmerking komen voor een andere woning?

Dat kan helaas niet. Op het moment dat u wordt uitgenodigd voor een aanbiedingsgesprek, zit u in het verhuurtraject voor die betreffende woning.

Let op!

In de periode dat de aanbieding actief is, komt u niet in aanmerking voor een andere woning waar u wellicht ook op hebt gereageerd. Als u tijdens de lopende aanbieding op de eerste plaats komt voor een andere woning, dan wordt die reactie op ‘afgewezen’ gezet, met als reden: 'heeft andere aanbieding'. Een eenmaal afgewezen reactie wordt niet meer actief als u de eerste woning weigert.

Wij adviseren u dan ook om alleen te reageren op woningen waarin u écht geïnteresseerd bent!

Ik ga scheiden. Kan ik zonder mijn partner gaan huren?

Dat kan. Wanneer u gezamenlijk bent ingeschreven als woningzoekende, kunt u uw inschrijving splitsen. Ga hiervoor naar Mijn Casade –> Mijn inschrijvingen –> Bekijk details.

Als uw echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap nog niet officieel is uitgesproken, houdt u dan rekening met het volgende:

  • Voordat u een woning kunt accepteren, hebben wij een bewijs nodig dat de scheiding of ontbinding gerechtelijk/formeel is aangevraagd. Dit bewijs hebben wij nodig in verband met passend toewijzen.
  • Wilt u weten of u in deze situatie recht hebt op huurtoeslag? U vindt alle informatie hierover op de website van de Belastingdienst.

Wanneer gaat mijn inschrijving in?

Uw inschrijving gaat in op de dag waarop u het (online)inschrijfformulier hebt ingevuld. Die dag is dus uw inschrijfdatum. U voldoet het inschrijfgeld direct via iDEAL. Lukt deze iDEAL betaling niet, dan bent u ook niet ingeschreven!

Wanneer en hoe moet ik mijn inschrijving verlengen?

Na een jaar moet uw inschrijving worden verlengd. Dit kost € 10,-. U ontvangt één maand van te voren een e-mail met de vraag of u via Mijn Casade uw inschrijving wilt verlengen. Volgt er binnen 2 weken na deze e-mail geen actie van uw kant, dan sturen wij een herinneringsmail.
In Mijn Casade kunt u de inschrijving met één jaar verlengen en de € 10,- betalen via iDEAL. Hebt u in het verleden gekozen voor ‘automatische incasso’? Dan wordt na verlenging in Mijn Casade het verschuldigde bedrag van uw rekening afgeschreven.

Na succesvolle betaling wordt de verlenging van uw inschrijving definitief. Betaalt u niet of trekt u de automatische incasso terug? Dan vervalt helaas uw inschrijving.

Mijn aanvraag tot voorrang is afgewezen maar ik ben het er niet mee eens. Wat kan ik doen?
Wij hanteren vaste toetsingscriteria voor het toekennen van voorrang. Bent u van mening dat de beoordeling van uw aanvraag niet correct is uitgevoerd? Dan kunt u daar een bezwaar op indienen bij Casade. 

Dit kan uitsluitend schriftelijk via:
Casade
Postbus 134
5100 AC Dongen
Hoeveel huurtoeslag krijg ik?

Dit is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en woonsituatie. Informatie over huurtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl. U kunt op deze site ook een persoonlijke proefberekening maken.

Als u een woning wilt gaan huren en u verwacht in aanmerking te komen voor huurtoeslag, adviseren wij u om deze proefberekening in te vullen. Onze woonadviseurs kunnen u hiermee helpen. Neem gerust contact met ons op via info@casade.nl.

Op hoeveel woningen kan ik reageren?

U kunt op zoveel woningen reageren als u wilt. Let er wel op dat u aan de criteria voldoet die bij de woning vermeld staan, zoals inkomen.

Waarom is een inkomensverklaring nodig?

De overheid stelt extra eisen aan woningcorporaties in de woonruimteverdeling van huurwoningen met een huur beneden de maximale huurtoeslaggrens (momenteel € 710,68 per maand). De regel is dat woningcorporaties minimaal 90% van deze huurwoningen moeten toewijzen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot € 35.739,-. Dit zodat deze betaalbare huurwoningen alleen worden verhuurd aan mensen met een daarvoor passend inkomen. Om te kunnen bewijzen dat u in die categorie valt, hebben wij een actuele inkomensverklaring nodig.

De inkomensverklaring kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst op telefoonnummer 0800 0543 of  downloaden via www.belastingdienst.nl door in te loggen op Mijn Belastingdienst (log in met DigiD) Wanneer u deze verklaring niet in uw bezit heeft wanneer u reageert op het actuele woningaanbod, kunnen wij helaas geen woning aanbieden.

Zijn er woningen die gelijkvloers en geschikt voor rollator of rolstoel zijn?

Deze woningen hebben wij in een beperkt aanbod. Bij de advertenties in het actuele aanbod huurwoningen kunt u zien of een woning gelijkvloers is. Onze nieuwbouwwoningen zijn sowieso gebouwd conform de eisen voor rolstoeltoegankelijkheid.

Ik zoek een woning. Hoe zit het met leeftijdsgrenzen?
In principe zijn alle woningen beschikbaar voor mensen vanaf 18 jaar. Seniorenwoningen adverteren we met voorrang voor 55-plussers. Zij krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Mocht het niet lukken een 55-plusser te vinden, dan komen ook andere woningzoekenden in aanmerking voor de woning.
De leeftijdsgrens is dus niet meer verplicht. Hiermee zorgen we ervoor dat in geval van weinig animo, we de woning toch nog kunnen verhuren. Een woning hoeft in deze tijd van wachtlijsten niet leeg te staan, terwijl ook andere woningzoekenden erg graag een woning willen. Zo proberen we iedereen zo snel en goed mogelijk te helpen.

We hebben met de huurdersbelangenvereniging afgesproken dat we in de online advertentie duidelijk vermelden dat het een seniorencomplex betreft. Ook in het aanbiedingsgesprek zullen we dit nogmaals onder de aandacht brengen. We verwachten dat de mogelijke huurder hier rekening mee houdt. Zo kunt u goed geïnformeerd uw keuze maken!
Ik zoek een woning. Hoe zit het met inkomensgrenzen?

Casade biedt huurwoningen aan volgens de nieuwe wettelijke regels van het passend toewijzen. Dit houdt in dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige verzamelinkomen, gezinsomvang en leeftijd.

Op de pagina Passend Toewijzen, leest u hoe u kunt bepalen in welke inkomensgroep u valt.

Kan ik een aanleunwoning huren via Casade?

Nee, helaas hebben wij geen aanleunwoningen meer. Er zijn andere organisaties die aanleunwoningen verhuren. Voor meer informatie hierover kunt u bij hen terecht.

Zorgcentrum Maasduinen: aanleunwoningen Vredesplein (Antoniushof) in Waalwijk en Venloene in Loon op Zand
www.maasduinenzorg.nl

 

Woonzorg Nederland: aanleunwoningen Rembrandtpark Waalwijk

www.woonzorg.nl

 

Volckaert: aanleunwoningen Dongepark in Dongen

www.volckaert.nl

Heeft Casade ook een loting systeem voor woningen?
Casade heeft geen loting systeem. Bij de selecties van kandidaten wordt gekeken naar de inschrijftijd.  Wie aan de voorwaarden voldoet en het langst als woningzoekende staat ingeschreven, komt als eerste in aanmerking voor de woning.
Wat is een Vereniging van Eigenaren?

In uw complex is een aantal appartementen verkocht aan particuliere eigenaren. Hierdoor zijn niet meer alle appartementen van één eigenaar (Casade). Daarom is het complex gesplitst in appartementsrechten. Bij deze splitsing wordt door de notaris precies aangegeven wat de gemeenschappelijke delen van een gebouw zijn en wat niet. Automatisch ontstaat er bij de splitsing een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van het gebouw en de daarbij behorende technische installaties. De VvE neemt ook besluiten over leefbaarheidszaken.

Niet de VvE maar Casade is voor u (als huurder) het aanspreekpunt. Ook voor reparatieverzoeken aan gemeenschappelijke ruimten, vragen over servicekosten gerelateerde zaken of andere leefbaarheidszaken. Over zaken die betrekking hebben op de VvE zal Casade met de VvE-beheerder contact opnemen.

Hier leest u meer informatie over de VvE