• Slide 1

Wat zijn de regels?

Casade is er om mensen met een bescheiden inkomen of kwetsbare positie aan een betaalbaar huis te helpen.

Wat zijn de regels?

  • Iedereen vanaf 18 jaar kan zich bij Casade inschrijven als woningzoekende en op onze woningen reageren.
  • We werken volgens de wettelijke regels van het passend toewijzen. Dit houdt in dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige verzamelinkomen, gezinsomvang en leeftijd.
  • In bepaalde gevallen krijgen woningzoekenden voorrang (WMO, indicatie aanleunwoning).
  • 55-plussers hebben voorrang op seniorenwoningen. Mocht het onverhoopt niet lukken een 55-plusser te vinden, dan komen ook andere woningzoekenden in aanmerking voor de woning. In deze tijd van wachtlijsten vinden we het niet verantwoord om woningen leeg te laten staan, terwijl veel andere woningzoekenden erg graag een huis willen. Zo proberen we iedereen zo snel en goed mogelijk te helpen. In zo’n geval vermelden we duidelijk dat het een seniorencomplex betreft en we verwachten uiteraard dat de mogelijke huurder hier rekening mee houdt.
  • In zeer uitzonderlijke gevallen komt een woningzoekende in aanmerking voor urgentie.
  • We hebben een taak in het huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning.

We willen graag zo veel mogelijk mensen blij maken met een fijn, betaalbaar huis. Nu en in de toekomst!