• Slide 1

Passend toewijzen

Casade biedt huurwoningen aan volgens de wettelijke regels van het passend toewijzen. Dit houdt in dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige verzamelinkomen, gezinsomvang en leeftijd. De overheid wil met deze maatregel voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in - voor hen - te dure woningen gaan wonen.

In het stappenplan hieronder leest u in stap 1 t/m 3 op welke woningen u kunt reageren. Ook leest u in stap 4 hoe wij de volgorde bepalen voor het aanbieden van een huurwoning aan alle woningzoekenden die gereageerd hebben op die woning. 

Bent u bij Casade ingeschreven als woningzoekende? Dan krijgt u na het inloggen op Mijn Casade vanzelf een voor u passend woningaanbod te zien. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is ervoor te zorgen dat in de gegevens op uw inschrijving een recent geschat verzamelinkomen en gezinsomvang zijn ingevuld.
 
Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@casade.nl of bel gratis 0800 55 222 22.

Reageren op een woning in 4 stappen

Stap 1. Bepaal in welke inkomensgroep u valt

Kijk aan de linkerkant in de tabel hieronder welke gezinsomvang voor u van toepassing is (aantal personen en wel/geen AOW-leeftijd).
Bepaal uw verzamelinkomen. Onder het verzamelinkomen vallen alle inkomens van de huurder en overige bewoners van de woning, behalve het inkomen van inwonende kinderen. Uw huidige inkomen is het geschatte totaalinkomen van dit jaar. U kunt dit als volgt bepalen:
- Via uw belastingaangifte: als er ten opzichte van vorig jaar niets is veranderd, neem dan het verzamelinkomen over.
- Via uw jaaropgave: als er ten opzichte van vorig jaar niets veranderd is, neem dan het verzamelinkomen over
- Via uw salarisstrook: neemt u dan het brutoloon x het aantal maanden dat u dit jaar werkt. Tel hier het vakantiegeld bij op (= 8%) + een eventuele 13e maand. U weet nu uw bruto geschat jaarinkomen.

Als u weet wat uw verzamelinkomen is, kunt u in de tabel hieronder zien in welke inkomensgroep u valt.

 

De AOW-leeftijd is in 2017 65 jaar en 9 maanden.

Stap 2: Vraag een recente inkomensverklaring (momenteel over 2016)  van u en uw eventuele partner aan bij de Belastingdienst

Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst via de belastingtelefoon 0800-0543 of  downloaden via www.belastingdienst.nl door in te loggen op Mijn Belastingdienst (log in met Digi-D) en moet door u worden ingeleverd als u een woning aangeboden krijgt. 

Stap 3. Kijk op welke woning u kunt reageren

In onderstaand schema ziet u hoe hoog de huur van uw woning maximaal mag zijn. Dit is afhankelijk van uw inkomen, gezinsomvang en leeftijd.

Stap 4. De volgorde van aanbieden van woningen

Na de reactietermijn selecteren wij alle reacties en bepalen we de selectievolgorde.

1. Urgenten hebben voorrang op
2. 55-plussers* en zij hebben weer voorrang op
3. overige woningzoekenden.
* alleen als een woning bij voorrang wordt aangeboden voor 55-plussers

Urgenten
• Staan altijd bovenaan de selectielijst
• Binnen de groep urgenten krijgt degene die het langst als urgent staat ingeschreven het eerst de woning aangeboden.

55-plussers
• Krijgen voorrang op overige woningzoekenden als dit specifiek in de advertentie is vermeld.
• Binnen deze hoofdgroep komen lagere inkomensgroepen voor hogere inkomensgroepen.
• Binnen de inkomensgroep geldt vervolgens de langste inschrijftijd.

Overige woningzoekenden
• Binnen deze hoofdgroep komen lagere inkomensgroepen voor hogere inkomensgroepen.
• Binnen de inkomensgroep geldt de langste inschrijftijd.