• Slide 1

Urgentie

Bent u door bepaalde omstandigheden zeer dringend op zoek naar (andere) woonruimte? In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u in aanmerking komen voor urgentie.

Wanneer komt u misschien in aanmerking voor urgentie?

Omdat het toewijzen van urgentie alleen wordt toegewezen bij een situatie die individueel bepaald is, is het niet mogelijk om vooraf in het algemeen aan te geven in welke situaties urgenties wordt toegekend.
Voorwaarde is bovendien dat u sinds u meerderjarig bent minimaal twee jaar in de gemeente Waalwijk, Dongen of Loon op Zand woont. Of: u hebt daar vanaf uw meerderjarigheid minimaal twee jaar gewoond en u bent minder dan een jaar geleden naar elders verhuisd.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor urgentie?

We willen u graag de moeite van een vergeefse urgentieaanvraag besparen. Daarom vindt u hieronder een aantal situaties die niet in aanmerking komen voor urgentie. Is een of meerdere situaties hieronder voor u van toepassing? Dan heeft het geen zin om urgentie aan te vragen.

 • Echtscheiding of beëindiging relatie.
 • Inwoning bij mijn familie/vrienden en de wens om zelfstandig te gaan wonen.
 • Familieproblemen.
 • Herinneringen aan een overleden partner of familielid.
 • Psychosociale problemen.
 • Gedwongen verkoop eigen woning door eigen schuld of verantwoordelijkheid.
 • Mankementen of ongemakken huidige woning (bijvoorbeeld tocht, vocht of ongedierte).
 • Buren- of omgevingsoverlast (bijvoorbeeld lawaai).
 • Heimwee naar de ‘oude’ omgeving.
 • Huuropzegging (door uzelf of door verhuurder) zonder vervangende woonruimte.
 • Trouwen, samenwonen of zwangerschap.
 • Hereniging met partner en/of kinderen uit het buitenland.
 • Terugkeer uit het buitenland.
 • Een te grote, te kleine of te dure woning.
 • Een te grote reisafstand van huis naar het werk.
 • Problemen met het huishouden, tuin- of woningonderhoud (bijvoorbeeld vanwege leeftijd).
 • Problemen met traplopen (vanwege leeftijd).
 • Als u niet in aanmerking komt voor urgentie, kunt u uiteraard wel als ingeschreven woningzoekende reageren op het actuele woningaanbod. En wellicht bieden onze zeer betaalbare koopwoningen een oplossing. Kijk daarvoor eens op www.kopenbijcasade.nl.

Om urgentie aan te vragen, vult u het formulier aanvragen urgentie zo volledig mogelijk in. Vergeet ook de bijlagen niet! Alleen dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als dit zinvol is, kunnen we u uitnodigen voor een gesprek met één van onze woonadviseurs. Hij of zij beoordeelt of er sprake is van urgentie. Vervolgens laten wij u binnen 14 dagen schriftelijk onze beslissing weten.

Als urgentie wordt toegekend

Urgentie is drie maanden geldig. Als urgent woningzoekende bent u verplicht om te reageren op alle geadverteerde woningen die bij uw persoonlijke gegevens passen. Zodra u op een woning hebt gereageerd, bieden we ú de woning als eerste aan. Komt er binnen drie maanden geen woning beschikbaar die passend is voor u, dan verlengen we de urgentie met drie maanden. De urgentie vervalt als u een passende woning niet accepteert. Daarbij is het woningtype niet van belang, omdat u immers met spoed een dak boven uw hoofd wilt.