• Slide 1

Voorrang

In sommige gevallen krijgen woningzoekenden voorrang op woonruimte. Dat kan in vier gevallen: voorrang bij een indicatie aanleunwoning, voorrang met een WMO-verhuisadvies, voorrang bij stadsvernieuwingsurgentie en voorrang op maat.

Voorrang: indicatie aanleunwoning
Als u een indicatie hebt voor een aanleunwoning, krijgt u voorrang bij de toewijzing van een aanleun- of zorgwoning van Casade. Momenteel hebben wij slechts een klein aantal aanleunwoningen; in Sprang-Capelle. Als een van die woningen vrij komt, vindt u deze in ons huuraanbod. Hierbij staat dan duidelijk vermeld dat het een aanleunwoning is.

Om voorrang te krijgen moet u ingeschreven zijn bij Casade en vervolgens in Mijn Casade de voorrangsstatus aanklikken. Als we u een aanleunwoning aanbieden dient u de schriftelijke toekenning van de indicatie te overleggen. Als meerdere kandidaten reageren, wordt de woning aangeboden aan degene met de oudste indicatie aanleunwoning.

 

Indicaties voor aanleunwoningen worden afgegeven door de MO-zaak in Leeuwarden. Voor verdere informatie kunt u met hen telefonisch contact opnemen: 088-1011700.

 

Voorrang: Wmo-verhuisadvies
Het kan zijn dat het vanwege uw handicap of ziekte steeds moeilijker wordt om uw woning op een normale manier te gebruiken. In dat geval kunt u contact opnemen met uw gemeente om te vragen of zij u kunnen helpen volgens de richtlijnen van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen, ook als u met een beperking of belemmering te maken hebt. Daarom wordt in zo’n geval door de gemeente altijd eerst gekeken of de woning – binnen een bepaald budget – aangepast kan worden.

 

Verhuisadvies
Als aanpassing niet mogelijk is kán de gemeente besluiten een ‘Wmo-verhuisadvies’ af te geven. Zo’n advies geeft u voorrang op woningen die voldoen aan de eisen die gespecificeerd zijn in dit verhuisadvies. U reageert zelf op deze woningen via Mijn Casade. Bij meerdere kandidaten krijgt degene met het oudste verhuisadvies de woning als eerste aangeboden.

 

Hoe lang geldt het Wmo-verhuisadvies?
Het Wmo-verhuisadvies is zes maanden geldig. Is er in die periode geen woning beschikbaar gekomen? Dan wordt uw voorrang verlengd met nog eens zes maanden. Hebt u niet gereageerd op een passende woning of deze niet geaccepteerd? Dan vervalt uw voorrang.

 

Informatie of adviesgesprek Wmo
Voor meer informatie over Wmo of het aanvragen van een adviesgesprek kunt u terecht bij uw gemeente.

Gemeente Loon op Zand
www.loonopzand.nl
Tel. 0416 289 111

Gemeente Dongen
www.dongen.nl
Tel. 14 0162

Gemeente Waalwijk
www.waalwijk.nl 
Tel. 0416 683 456

Hebt u een Wmo-verhuisadvies?
Dan dient u zich in te schrijven bij Casade om deze voorrangsstatus te kunnen activeren. U kunt via Mijn Casade deze urgentiestatus aanklikken. Neem vervolgens contact op met Casade als u meer wil weten over de mogelijkheden. De woonadviseur nodigt u dan uit voor een adviesgesprek over het woningaanbod dat aansluit bij uw behoefte. Aan de hand van de aanbevelingen uit het adviesgesprek reageert u zelf op het woningaanbod.

Voorrang: stadsvernieuwingsurgentie (SVU)
Sloop kan voor de huurders heel ingrijpend zijn. Daarom is er in overleg met de huurdersbelangenorganisatie SHC een sociaal statuut opgesteld. Moet u uw woning vanwege sloop verlaten? Dan wordt u direct als stadsvernieuwingsurgent aangemerkt. Daardoor komt u met voorrang in aanmerking voor vervangende woonruimte. U reageert zelf op het woningaanbod. Hiervoor krijgt u van Casade een speciale code.

Voorrang doelgroepen
Soms kan Casade aan bepaalde groepen (huurders) voorrang verlenen. In welke situaties dat geldt, wordt vooraf bekend gemaakt. Casade doet dit onder meer om doorstroming op gang te brengen, vanwege wijk- en buurtbeheer of om evenwichtige slaagkansen te bevorderen.