JAL-locatie Dongen

Casade verkoopt het JAL-terrein aan de Sint Josephstraat in Dongen. Het JAL terrein is een unieke ontwikkellocatie met cultuur-historische waarde, centraal gelegen en grenzend aan natuurgebied ‘de Bergen’. De verkoopprocedure is in volle gang. De sluitingstermijn voor geïnteresseerden is inmiddels verlopen.

Casade kocht de locatie in 2007, en in 2015 ook het naastgelegen perceel met opstallen, om er een gevarieerd woningaanbod te bouwen. Als gevolg van aangepast (overheids-)beleid richten wij ons momenteel echter alleen nog op de bouw en verhuur van betaalbare sociale huurwoningen.

Wij zijn er voor mensen met een smalle beurs en moeten zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. De JAL- locatie leent zich hier niet voor. Daarom is besloten de locatie niet zelf tot herontwikkeling te brengen, maar aan de markt te verkopen.  Met de opbrengst van de verkoop van de JAL-locatie kunnen wij sneller woningen toevoegen die tegemoet komen aan de vraag naar kleinere, betaalbare, gelijkvloerse woningen.

Het JAL-terrein

De locatie betreft het terrein van de voormalige schoenenfabriek van  Johannes Antonie Ligtenberg (JAL). Het totale terrein heeft een oppervlakte van ca. 1,8 hectare en bevat een Rijksmonument, de fabriekshal uit 1920. Deze hal biedt een unieke kans om te worden herontwikkeld. Het overige deel van het terrein kan worden ontwikkeld tot woningbouw. De gemeente Dongen is positief over een (her)ontwikkeling van het JAL-terrein. Voor de totale ontwikkeling moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

Tijdelijk beheer

Het JAL terrein wordt momenteel tijdelijk beheerd door een externe beheerder. Via deze beheerder wordt een aantal panden op het terrein momenteel tijdelijk verhuurd. Als de locatie definitief verkocht is worden alle tijdelijke huurcontracten beëindigd en wordt het terrein vrij van huurders of andere contractuele verplichtingen opgeleverd.

 

Vertalen / Translate