JAL-locatie Dongen

Casade heeft het JAL-terrein aan de Sint Josephstraat in Dongen verkocht.

De locatie aan de St. Josephstraat in Dongen is verkocht aan Hazenberg Bouw uit Vught. Begin 2018 zijn we een verkoopprocedure gestart voor de locatie grenzend aan natuurgebied ‘de Bergen’. Geïnteresseerde marktpartijen voor het plan konden hun herontwikkelingsvisie indienen. Op basis van de aangeleverde informatie en een toetsing door een beoordelingscommissie is Hazenberg aangemerkt als partij met het beste plan. 

Hazenberg Bouw
Hazenberg heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en realiseren van locaties met bestaande gebouwen in combinatie met nieuwbouw. Zij ontwikkelen met respect voor het karakter en historie van het gebied. Een van de panden op de JAL locatie (de ‘nieuwe’ JAL fabriek) heeft de status van rijksmonument. Dit gebouw wordt herbestemd als onderdeel van de totale herontwikkeling. De monumentenexpertise van Hazenbergs’ dochteronderneming Nico de Bont vormt daarbij een belangrijke meerwaarde, als ‘oud’ verbonden moet worden met ‘nieuw’.

Hazenberg gaat met omwonenden en stakeholders in gesprek om de verdere planontwikkeling op te pakken. In de loop van 2019 volgt meer informatie.

 

Vertalen / Translate