Klankbordgroep Molenhoek

Verslag bijeenkomst 28 juni 2021

Op 28 juni kwamen tweeëntwintig omwonenden en bewoners naar Zidewinde in Sprang-Capelle voor de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. De bijeenkomst begon met een verklaring van het bestuur van Bewonersvereniging Molenstraat, Burgemeester Smitstraat en Molenplein i.o. en een uitvoerige discussie over de reden voor de sloop van de woningen. Daarna hoorde de klankbordgroep meer over de manier waarop we samen aan het nieuwbouwplan willen werken. Ook legden we de uitgangspunten voor een duurzame toekomst in Molenhoek uit. Architectenbureau De Loods presenteerde vervolgens de eerste stedenbouwkundige ontwerpen. Bewoners en omwonenden vertelden hun ideeën.

Input voor het stedenbouwkundig plan
De klankbordgroep gaf in de eerste bijeenkomst haar mening over het stedenbouwkundig plan en de omgeving. De twee stedenbouwkundige mogelijkheden zijn beoordeeld en het projectteam en de architect zijn aan het denken gezet. Over de verschillende stedenbouwkundige ideeën werd in kleine groepjes volop gediscussieerd en zijn de voors en tegens afgewogen.Bewoners en omwonenden vertelden wat zij belangrijk vinden als het gaat om de buitenruimte, veiligheid, de toekomstige woningen en het appartementengebouw:

 • Buitenruimte
  Groen in de wijk behouden. Overlast van bomen proberen te beperken. Zorgen voor voldoende gratis parkeerplaatsen die goed bereikbaar zijn en rekening houden met parkeren van bestelbussen.
 • Veiligheid
  Bredere stoep en betere fietspaden voor de scholieren die door de straat fietsen. Voorkomen dat mensen hard door de straat rijden en dat de straat wordt gebruikt als sluiproute.
 • Woningtype
  Op de verschillende woningtypes is positief gereageerd. De seniorenwoningen staan in beide mogelijkheden verspreid door het plangebied. De seniorenwoningen samenvoegen of in groepjes verdelen kan meer groepsgevoel geven. En eventueel meer seniorenwoningen toevoegen.
 • Appartementencomplex
  De ligging en de hoogte van het appartementengebouw is uitgebreid besproken. Bij de plaatsing van ramen en balkons rekening houden met privacy. Ook het behoud van het dorpsgevoel is erg belangrijk.

Het projectteam heeft genoeg input gekregen om met een aangepast stedenbouwkundig voorstel te komen voor de ontwikkeling van Molenhoek. Dit voorstel moet een goede basis vormen voor het definitieve ontwerp van de nieuwbouw en haar omgeving.