• Slide 1

Woningverbetering Wieldrechtstraat - Waspik

Na een intensief woningverbeteringstraject zijn op 13 juni 2016 de woningen in de Wieldrechtstraat in Waspik opgeleverd. De woningen zijn aan de buitenzijde compleet aangepast en er is veel aandacht aan energiebeparende maatregelen besteed.

Daarnaast heeft er een complete keuken-, toilet en badkamervervanging plaats gevonden en zijn de achtertuinen voorzien van (tussen) erfafscheidingen en een poort.

 

Oplevering
Na een intensief woningverbeteringstraject zijn op 13 juni de woningen in de Wieldrechtstraat in Waspik opgeleverd. Alle woningen zijn verhuurd.
De nieuwe bewoners ontvingen de sleutels van hun woning. In de keuken stond een emmer met schoonmaakspullen als welkomscadeau.

Wij wensen alle bewoners succes met klussen en natuurlijk veel geluk en woonplezier toe!

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De Bouwcombinatie is op 7 maart gestart met de sloopwerkzaamheden. De bestaande buitengevel is volledig verwijderden er is een nieuwe buitengevel opgebouwd.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Uitvoering
Casade selecteerde Bouwcombinatie Remmers-Coolen V.O.F. uit drie partijen. De beoordeling vond onder meer plaats op het gebied van kwaliteit, financiën, organisatie, duurzaamheid en exploitatie. Er is een overeenkomst gesloten op basis van de UAV-GC waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de realisatie daarvan. De letters GC in UAV-GC staan voor geïntegreerde contracten. Naar verwachting wordt eind 1e kwartaal van 2016 gestart met de bouwactiviteiten, die ruim vier maanden in beslag nemen.

Bewonersparticipatie
Casade hecht veel waarde aan bewonersparticipatie, waarbij bewoners zeggenschap en invloed hebben over de woning waarvoor ze kiezen.
Voor dit project konden nieuwe huurders binnen het standaardpakket van Casade een keuze maken uit:
- keukeninrichting en tegelkeuze keuken
- tegelkeuze badkamer
- tegelkeuze toilet
- optie m.b.t. het vergroten van de badkamer.

Social return (SROI)
Social return houdt in dat leveranciers een deel van de opdracht die ze voor Casade uitvoeren, gebruiken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen of werkervaring te laten opdoen. (Te) veel mensen staan om diverse redenen aan de zijlijn. Casade wil deze mensen via haar eigen organisatie of partners mogelijkheden bieden om werk- en leerervaring op te doen.
In samenspraak met Baanbrekers wordt voor de duur van het woningverbeteringsproject in Waspik door Bouwcombinatie Remmers-Coolen V.O.F. werkgelegenheid geboden aan tenminste een inwoner met afstand tot de arbeidsmarkt uit de gemeente Waalwijk.