• Slide 1

Social return

Wat je investeert in de maatschappij, dat krijg je vanzelf terug. Dat is één van de achterliggende gedachten als het gaat om Social Return On Investment (SROI). Casade startte enige tijd geleden met de social returnaanpak. Dit deden wij vanuit ons streven om niemand aan de kant te laten staan. Met onze aanpak willen we werkzoekende talenten kansen bieden op werk.

Social return, wat is dat?

Social return houdt in dat leveranciers een deel van de opdracht die ze voor Casade uitvoeren, gebruiken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen of werkervaring te laten opdoen. Zo zorgt Casade er via het social returnproject voor dat leveranciers in een aanbestedings- en inkooptraject deze mensen een kans geven om werkervaring op te doen. Hierbij kunt u denken aan het inhuren van iemand met een beperking, iemand uit de bijstand of een langdurig werkloze.

Waarom werkt Casade met social return?

Social return is onderdeel van één van de pijlers van Casade; niemand aan de kant. (Te) veel mensen staan om diverse redenen aan de zijlijn. Casade wil deze mensen via haar eigen organisatie of partners mogelijkheden bieden om werk- en leerervaring op te doen. Het effect dat we hiermee willen bereiken is dat mensen stijgen op de ‘participatieladder’. De participatieladder geeft aan in hoeverre iemand meedoet in de samenleving. Het is ons doel om met social return elk jaar minstens tien werkzoekenden op weg naar werk te helpen.

Door mensen die nu in de uitkering zitten werk- en leerervaring te laten opdoen wordt hun CV opgebouwd, waarmee kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Tevens stijgt het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde, doordat zij meedoen in de samenleving en niet meer afhankelijk zijn van maatschappelijke bijdragen. Kortom; social return vergroot de kans op werk én permanente uitstroom uit de uitkering!

Wat doet Casade zelf aan social return?

Casade is een groot voorstander van social return. Bij onze organisatie zijn ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief. Bijvoorbeeld als energievoorlichter. Daarnaast nemen wij regelmatig tijdelijk een aantal jonge mensen in dienst die laaggeschoold zijn. Zij doen werkervaring op via gastheerschap en licht administratief werk. Ons streven is om via ons netwerk of in de wijkpunten van Casade jaarlijks 25 mensen vrijwilligerswerk, een leerwerkplek of werkervaring te laten opdoen.

> Bekijk hier de nieuwsbrief social return (december 2015)

> Bekijk hier de nieuwsbrief social return (november 2014)

> Bekijk hier de voorwaarden social return vanaf 2015

Informatie

Hebt u vragen of ideeën over social return bij Casade? Neem gerust contact op met Michiel van Amelsfort, m.v.amelsfort@casade.nl of 0416 725 250.

Meer artikelen