‘Casade is een echte lokaal betrokken huisvester’

We hebben de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar onze maatschappelijke prestaties in de periode 2017-2020. Elke vier jaar krijgen we zo’n 'visitatie', een onafhankelijk onderzoek door een speciaal bureau. Dat moet vanuit de Woningwet. Kort geleden is de visitatie afgerond met een visitatierapport. In dit bericht lees je meer over de resultaten én wat we hiermee gaan doen.

Samenvatting
Samengevat ziet de visitatiecommissie ons als een echte lokaal betrokken huisvester, die betaalbaarheid en duurzaamheid heel belangrijk vindt. Ook ziet zij dat we flinke ambities hebben in nieuwbouw, sloop en woningverbetering om zo te zorgen voor voldoende beschikbare woningen. We presteren over het algemeen ruim voldoende tot goed met aandacht voor onze kerntaak en de bredere maatschappelijke opgave.

De vier eindcijfers waarin de visitatiecommissie haar oordeel aangeeft zijn allemaal tussen de 7,5 en de 8. Daar zijn we trots op. Deze cijfers geven aan dat we goed in balans zijn en dat die balans zich ook op een heel mooi niveau bevindt. En als we kijken naar wat de belanghebbenden van ons vinden, dan zijn we daar ook tevreden mee: de waarderingen en hun eindcijfer zijn goed te noemen.

Aanbevelingen
Verspreid over het visitatierapport zijn hier en daar punten te vinden die aandacht verdienen en de visitatiecommissie doet een paar aanbevelingen. In de bestuurlijke reactie (bijlage 2 van het rapport, pagina 66) geven we aan hoe wij omgaan met deze aanbevelingen.

Lees hier het Visitatierapport 2017-2020