Casade steunt manifest 'een (t)huis voor senioren in Brabant'

Samen met diverse partners heeft de provincie Noord-Brabant in het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn een manifest opgesteld. Dit is verzonden naar alle nieuwe gemeenteraadsleden van Brabant. Het netwerk roept gemeenten op om de urgentie van de opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’ een plaats te geven in de woningbouwprogrammering. Waarom? De vergrijzing neemt tot 2040 sterk toe. We worden qua leeftijd ouder en ook het aantal ouderen groeit. Daarom moet er nu actief en concreet op de woningbehoefte van senioren worden ingespeeld.

Brabants netwerk wonen-zorg-welzijn

Het manifest en meer informatie hierover is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.