Hoe hebben huurders invloed op wat Casade doet?

Overleg met onze huurders is een belangrijk onderdeel van ons werk. Daar steken we graag en veel energie in. En er is een officiƫle route voor volgens de wet. Daar houden wij ons natuurlijk aan.

Hoe hebben huurders invloed op wat wij doen?

  • We hebben in projecten intensief contact met de betrokken huurders, individueel of via bewonerscommissies of klankbordgroepen.
  • Met de lokale huurdersbelangenverenigingen wisselen we informatie uit over bijvoorbeeld projecten in nieuwbouw en woningverbetering of het wijk- en buurtbeheer. En samen met de gemeente maken de huurdersbelangenverenigingen en Casade jaarlijks prestatieafspraken op het gebied van wonen.
  • En de Stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Casade (SHC) is de directe gesprekspartner van het bestuur. Zij denkt mee over onze visie en adviseert over belangrijke onderwerpen, zoals de huurverhoging, beleid over onderhoud, woonruimteverdeling of leefbaarheid in de wijk.

Bent u ergens niet tevreden over of heeft u een klacht?
We gaan altijd graag in gesprek met onze huurders.

  • Neem gerust contact met ons op via info@casade.nl of bel gratis 0800 55 222 22.
  • Komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Geschillencommissie Midden-Brabant.

Contact met de huurdersbelangenvereniging
Heeft u een vraag aan de huurdersbelangenvereniging of wilt u advies? Neem gerust contact op met uw lokale huurdersbelangenvereniging.

Facebookgroep
We zijn ons ervan bewust dat enkele huurders sinds een tijdje een Facebookgroep hebben opgericht. Zij menen dat Casade zich niet houdt aan de regels over invloed van huurders. Dit klopt niet. Maar medewerkers van Casade of onze huurdersorganisatie zijn niet welkom in de Facebookgroep, dus we kunnen niet deelnemen aan dat gesprek. En we vinden het juist belangrijk om altijd met onze huurders in gesprek te blijven. Laat het ons dus weten, als u ergens mee zit! We doen ons uiterste best om alle huurders goed te helpen.