Belanghebbenden

Casade betrekt haar belanghebbenden, zoals huurdersorganisaties en gemeenten, bij de beleidsvorming. Ook maken we prestatieafspraken met elkaar.

Huurders

Op beleidsniveau voert Casade overleg met vier lokale huurdersbelangenverenigingen en de overkoepelende Stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC). In een samenwerkingsovereenkomst hebben we vastgelegd hoe dat gaat.

Gemeenten

De gemeente is een belangrijke partner voor Casade. We werken op diverse niveaus samen. De prestatieafspraken tussen gemeente en Casade vormen de basis voor die samenwerking.

Prestatieafspraken gemeente Waalwijk
Prestatieafspraken gemeente Loon op Zand
Prestatieafspraken gemeente Dongen

Maatschappelijke adviesraad

Casade is lokaal verankerd en zoekt de verbinding met huurders en belanghebbenden, onder meer via de Maatschappelijke adviesraad. Deze adviseert Casade op verschillende onderwerpen van strategische en tactische aard. Lees hier meer over de leden en de rol van de Maatschappelijke adviesraad