• Slide 1

Blog Roel van Gurp

Ga stemmen

21-02-2017

Roel van Gurp Casade
Nee, op deze plaats geen stemadvies. Iedereen is oud en wijs genoeg om zelf te bepalen welk vakje hij of zij straks in het stemhokje rood maakt. Mijn eigen voorkeur is geen geheim. Maar ik vind die voorkeur eerlijk gezegd niet zo verschrikkelijk belangrijk. Er staan bij de verkiezingen veel belangrijker zaken op het spel.

In de politiek gaat het erover hoe we ons land willen inrichten. Hoe we de rijkdom – en de schaarste! – zo eerlijk mogelijk delen. Hoe we alle kinderen toekomst bieden. Hoe we ruimte maken voor wie anders is dan wij zelf zijn. Hoe we de vrede en veiligheid waarborgen die we onszelf gunnen, maar ook ieder ander. En hoe we in evenwicht kunnen leven met de natuur en de aarde niet uitputten.
Hoe onduidelijk, lelijk en soms zelfs ergerlijk politici het soms ook maken, om deze vragen gaat het in de politiek.

Op die vragen zijn allerlei verschillende antwoorden mogelijk. Daarom zijn er ook verschillende politieke partijen. Ik ben trots op ons land en onze democratie. We komen alleen maar vooruit als we openhartig over de verschillen discussiëren. Dat debat mag er best stevig aan toe gaan. Willen we onze manier van samenleven en onze democratie echt koesteren en verder brengen, dan hoort daar bij dat we niet alleen onze waarheid verkondigen, maar ook oprecht luisteren wat de ander ons te vertellen heeft. Dus niet je tegenspeler verdacht maken, niet groepen burgers vanwege hun geloof of hun afkomst tweederangs verklaren, niet liegen en niet weglopen voor het debat. Wel: de feiten serieus nemen, op basis daarvan je toekomstplannen ontvouwen, verantwoordelijkheid nemen voor je daden en het durven toe te geven als je een fout hebt gemaakt.

Let wel, ik pleit hier niet voor of tegen een bepaalde politieke partij, deze ‘spelregels” (in feite de spelregels van ieder eerlijk gesprek) worden van verschillende kanten maar al te vaak geschonden. Dat kan in mijn ogen geen reden zijn om de politiek maar links te laten liggen. Het is juist een reden om te vechten voor verbetering.

Ga dus vooral stemmen. En zet je in voor een open en eerlijke manier van samenleven. Met als het aan mij ligt: bestrijden van armoede, veel ruimte voor sociale woningbouw en woningen voor middeninkomens, kansen en respect voor iedereen, ongeacht afkomst of religie en 200% inzet op een gezond en goed klimaat.

Casade is maar een eenvoudige wooncorporatie. Maar voor bovenstaande doelen zetten wij ons ten volle in. In een dialoog met onze huurders, gemeenten en andere betrokkenen. Een dialoog die natuurlijk losstaat van de verkiezingen. Maar een politiek klimaat met steun voor deze doelen zou ons en onze huurders zeer welkom zijn!Roel van Gurp


Roel van Gurp

Roel van Gurp

Roel van Gurp is sinds 2011 directeur-bestuurder van Casade.

Reacties van anderen
Kees van Haaren
21 februari 2017, 23:02

Mooie tekst, Roel! Ik kom al in de stemming voor 15 maart 😏! Sluit me graag aan bij jouw pitch!

Tinus Brabers
22 februari 2017, 05:38

Hartstikke mooi Roel! Ik hoop dat je tekst ook een grote reikwijdte heeft. En dat het juist ook gelezen wordt door al die mensen in de wijken waarvoor je het uiteindelijk doet. Een "blog"is slim. Herhaling werkt, net zoals we heineken elke dag een 20 seconden in beeld krijgen, en niet eens in het jaar een half uur! Zet 'm op. en ben benieuwd naar de volgende bijdragen!

Geef uw mening

Uw reactie op het blog is van harte welkom. Echter: reacties die kwetsend, grof of beledigend zijn worden verwijderd.
Uw emailadres wordt niet getoond.Alle velden met een * zijn verplicht.