• Slide 1

Voor leveranciers

Ons werk slim organiseren: dat ziet Casade als haar taak. We gebruiken graag zo weinig mogelijk papier en zijn altijd op zoek naar kostenbesparing. We werken tenslotte met geld van onze huurders, dat we zo goed mogelijk willen besteden.

Hebt u een factuur voor Casade?

Hebt u een factuur voor ons? Die verwerken we het liefst duurzaam digitaal. We verzoeken u vriendelijk om uw facturen uitsluitend digitaal in PDF formaat aan te bieden via financien@casade.nl. Net zo makkelijk, en ook u bespaart papier! Alvast bedankt voor uw hulp, ook namens onze huurders.

Adressering factuur

Stichting Casade
Afdeling crediteurenadministratie
Postbus 134
5100 AC Dongen

Btw-nummer Casade: NL 8094.91.102.B.01
KvK nummer Casade: 18111768
RSIN: 809491102

Aan welke eisen moet een factuur voldoen?

  • Graag vermelden: het opdrachtnummer of werkopdrachtnummer 
  • Graag vermelden: naam van de inkoper bij Casade 
  • Heeft uw factuur betrekking op een woning? Vermeld dan ook het adres van de woning 
  • De factuur moet voldoen aan de wettelijke factuurvereisten, zie hiervoor de website van de Belastingdienst

Betalingstermijn

De betalingstermijn die Casade hanteert is 30 dagen. Voor de betaling- en leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar onze algemene inkoopvoorwaarden.

Vragen

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze financiële administratie via financien@casade.nl.

Meer informatie

Lees verder voor specifieke informatie over btw en inleners- en ketenaansprakelijkheid.