Belanghebbenden

Casade betrekt haar belanghebbenden, zoals huurdersorganisaties en gemeenten, bij de beleidsvorming en maakt met hen afspraken over de te leveren prestaties.

Huurders

Op beleidsniveau voert Casade overleg met vier lokale huurdersbelangenverenigingen en de overkoepelende Stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC). De wijze waarop dat gebeurt is in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Gemeenten

De gemeente is een belangrijke partner voor Casade. We werken op diverse niveaus samen. De prestatieafspraken tussen gemeente en Casade vormen de basis voor die samenwerking.

Prestatieafspraken gemeente Waalwijk
Prestatieafspraken gemeente Loon op Zand
Prestatieafspraken gemeente Dongen

Maatschappelijke adviesraad

Casade is lokaal verankerd en zoekt de verbinding met huurders en belanghebbenden, onder meer via de Maatschappelijke adviesraad. Deze adviseert Casade op verschillende onderwerpen van strategische en tactische aard. Bijvoorbeeld over de leefbaarheid van de kernen en de betaalbaarheid van de woningvoorraad van Casade. De leden zijn maatschappelijk betrokken inwoners van ons werkgebied (gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk). De leden zijn eveneens ambassadeurs, verbindingsschakels tussen Casade, inwoners, maatschappelijke organisaties en lokale netwerken. De raad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Naam

Woonplaats

Huurder Casade 

Deskundigheid

Richard de Fijter (voorzitter)

Sprang-Capelle

nee

zorg & welzijn, ICT, kern Waalwijk

Henrik de Bruijn

Sprang-Capelle

nee

vastgoed, bouwkunde, kern Sprang-Capelle

Jenny Balvers

Kaatsheuvel

ja

zorg & welzijn, sociale - en maatschappelijke problematiek, kern Kaatsheuvel

Hans van der Linden

Dongen

nee

zorg & welzijn, kern Dongen

Tanja Klaasse

Dongen

nee

vastgoed, bouwkunde, kern Dongen


De werkwijze van de Maatschappelijke adviesraad is vastgelegd in een reglement.
Hebt u vragen voor of over de raad? Neem dan contact op met Connie Pfrommer, telefoonnummer 0416 725 217 of mail naar: c.pfrommer@casade.nl.

Vertalen / Translate