Belanghouders

Casade betrekt haar belanghouders, zoals huurdersorganisaties en gemeenten, bij de beleidsvorming en maakt met hen afspraken over de te leveren prestaties.

Gemeenten

De gemeente vormt een belangrijke partner voor Casade. We werken op diverse niveaus samen. De prestatieafspraken tussen gemeente en Casade vormen de basis voor die samenwerking.

Prestatieafspraken gemeente Waalwijk-Casade
Prestatieafspraken gemeente Loon op Zand-Casade
Prestatieafspraken gemeente Dongen-Vieya en Slagenland Wonen

Huurders

Op beleidsniveau voert Casade overleg met vijf lokale huurdersbelangenverenigingen en de overkoepelende Stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC). De wijze waarop dat gebeurt is in een overeenkomst vastgelegd.

Samenwerkingsovereenkomst Huurdersorganisatie SHC-Casade 

Lees hier meer over huurdersbelangen.

Maatschappelijke adviesraad

Casade is lokaal verankerd en zoekt de verbinding met huurders en belanghouders, onder meer via de Maatschappelijke Adviesraad. Deze adviseert Casade op verschillende onderwerpen van strategische en tactische aard. Bijvoorbeeld over de leefbaarheid van de kernen en de betaalbaarheid van de woningvoorraad van Casade.
De leden zijn maatschappelijk betrokken inwoners van ons werkgebied (gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk). De leden zijn eveneens ambassadeurs, verbindingsschakels tussen Casade, inwoners, maatschappelijke organisaties en lokale netwerken. De MAr bestaat momenteel uit de volgende leden:

    
Naam Woonplaats Huurder Casade  Deskundigheid
Richard de Fijter (voorzitter) Sprang-Capelle nee zorg & welzijn, ICT, kern Waalwijk
Joost van Loon Loon op Zand nee financiën, zorg & welzijn, kern Loon op Zand
Henrik de Bruijn Sprang-Capelle nee vastgoed, bouwkunde, kern Sprang-Capelle
Ank Fransen Kaatsheuvel ja volkshuisvesting, sociale - en maatschappelijke problematiek, kern Kaatsheuvel
Bert de Graauw Waspik nee financiën, kern Waspik
Piet Dilven Dongen nee zorg & welzijn, kern Dongen
Wim Veldkamp Kaatsheuvel nee volkshuisvesting, sociale - en maatschappelijke problematiek, kern Kaatsheuvel
Jenny Balvers Kaatsheuvel ja zorg & welzijn, sociale - en maatschappelijke problematiek, kern Kaatsheuvel
       

De werkwijze van de Maatschappelijke Adviesraad is vastgelegd in het reglement.
Hebt u vragen voor of over de MAr? Neem dan contact op met het secretariaat via: 0416 725 215 of mail naar: i.d.bont@casade.

Visitatie

Casade vindt het van groot belang te weten hoe de belanghouders haar maatschappelijk presteren beoordelen. Een onafhankelijke, externe en gezaghebbende beoordeling door een visitatiecommissie naar opgave, ambities, doelen en naar vermogen is daarvoor een goed instrument.

Visitatierapport 2012
Visitatierapport 2008